1. Daghem
 2. Uleåborg
 3. Touhula StarBright

Touhula StarBright, Uleåborg

Sari Hiltunen Daghemsföreståndare

Touhula StarBright är ett daghem med språks tema. Daghemmet ligger i Myllytulli, Uleåborg.

På Touhula språk-daghemmen kan små ordkonstnärer njuta av språkens rika värld. Vi utvecklar barnens förmåga till växelverkan genom lässtunder, ramsor och sånglekar. Inlevelse, lek, humor och att lära sig goda vanor stärker barnets förmåga att använda språket. Ostörda diskussioner, läsning och högläsning av berättelser erbjuder olika sätt att fundera på betydelsen av ord och text. Av oss får barnen uppmuntrande och konsekvent feedback och stöd för språkliga färdigheter och kunskaper. En språkligt och kulturellt färgrik miljö stöder barnets språkliga utveckling samt inspirerar barnet till att utforska och förstå nya perspektiv och livsåskådningar. I våra språkdaghem växer fördomsfria världsmedborgare som förhåller sig nyfiket och med stort hjärta till livet.

Touhula StarBright

Språk
Mån–fre kl. 7–17

Ifall barnet har behov av dagvård utöver våra öppettider ovan, vänligen diskutera detta med daghemsföreståndare när ni ansöker om dagvårdsplats.

Vänligen kontakta daghemmets föreståndare i följande ärenden:

• kundplatser
• tjänsteavtal och relaterade ändringar
• frågor om fakturering
• kundrespons och skriftliga påminnelser för utveckling av verksamheten

Sari Hiltunen Daghemsföreståndare
Mån–fre kl. 9–14

Tjänsteavtal

Förutom småbarnsfostran på heltid erbjuder vi även olika flexibla vårdtidslösningar för familjernas olika behov. Det finns dock ett begränsat antal deltidsplatser, så fråga om situationen direkt av daghemmets föreståndare.

Ansök till småbarnsfostran

Säkra din plats på Touhula. Vi fyller kundplatserna i ansökningsordning.

Så här fortskrider ansökningprocessen:

 1. Fyll i ansökan/ansökningarna, kom ihåg att du måste fylla i en egen ansökan för varje daghem.
 2. När du lämnat in en ansökan kontaktar vi dig från Touhula inom en vecka och i de flesta fall är det möjligt att säkerställa en kundplats genast.

Våra grupper

På Touhula arbetar vi i smågrupper under dagen. I smågrupper blir alla barn sedda och hörda som de är. Fostraren har även möjlighet att vara genuint närvarande och tillgodose barnets behov.

I frågor kring barnets vardag bör du kontakta daghemmet i första hand via TouGo-appen.

 • Moon
 • Stardust
 • Sun

Daghemmets partnersamarbete

I kärnan av Touhulas partnerverksamhet finns lärglädje, viljan att göra gott samt underlättande av familjernas vardag. Touhula -daghemmen samarbetar med flera partner.

 • Moomin Language School

  Hauskempaa oppimista lasten ehdoilla

  Vieraan kielen oppiminen lapsena on mahdollisuus, jonka positiiviset vaikutukset ulottuvat läpi koko elämän. Parhaiten lapset oppivat uusia kieliä alle kouluikäisenä, sillä silloin uudet tiedot karttuvat nopeasti ja lapsi on luontaisesti kiinnostunut kielistä.

  Digitaalinen Moomin Language School -oppimisympäristö auttaa lapsia oppimaan uuden kielen ilon ja leikin kautta. Panostamme myönteiseen ja kannustavaan ilmapiiriin, jossa lapselle syntyisi rohkeus, kiinnostus ja uteliaisuus vierasta kieltä kohtaan. Rohkaisemalla lasta kokeilemaan ja käyttämään vierasta kieltä, vahvistamme myös hänen kielellistä identiteettiä.

  Varhainen kieltenoppiminen luo vahvan pohjan kaikelle oppimiselle

  Varhainen kieltenoppiminen parantaa keskittymiskykyä, ennaltaehkäisee oppimisvaikeuksia, nopeuttaa uusien asioiden oppimista. Vieraan kielen käyttö integroidaan kaikkiin oppimisalueisiin. Positiiviset vaikutukset näkyvät lisäksi äidinkielen luku-, puhe- ja kirjoitustaidoissa sekä sosiaalisissa valmiuksissa.

  Viisi minuuttia päivässä riittää

  Moomin Language School -oppimissovellus on osa päiväkodin arkea. Kielitaidon lisäksi harjoitukset kehittävät lapsen luovuutta, muistia, matemaattista ajattelua ja sosiaalisia taitoja. Digitaalisuus motivoi lasta, lisää rohkeutta puhua ja nopeuttaa oppimista. Oppimiseen menee päivittäin vain 5–15 minuuttia, lapsen jaksamisen ja iän mukaan. Jokaisen lapsen oppimista voidaan seurata reaaliajassa.

  Lisätietoja: https://moominls.fi