Back to Daycares list

Touhula Neitsytlinna, Lojo

Riikka Paakeli-Tamminen Daghemsföreståndare

Touhulas konst- och kulturdaghem betonar mångsidiga konstarter och kultur i barnets vardag på ett fascinerande sätt. Genom musikaliskt, visuellt, muntlig och kroppsligt uttryck upplever man inlärningsglädje och framgångar. En kreativ miljö och kulturrik omgivning inspirerar till att undersöka och tolka den omgivande världen på nya sätt. Konst- och kulturdaghemmet fostrar livsbejakande och modiga konstnärssjälar för vilka endast den egna fantasin sätter gränser för självförverkligandet.

Stjärnstoft i vardagen.

Touhula Neitsytlinna

Konst
Riikka Paakeli-Tamminen Daghemsföreståndare
Arkisin klo 12:30-14:30