1. Daghem
 2. Tavastehus
 3. Touhula Tarvasmäki

Touhula Tarvasmäki, Tavastehus

Hanna Petramaa Daghemsföreståndare

Touhula Tarvasmäki är ett daghem med rörelses tema. Daghemmet ligger i Tarvasmäki, Tavastehus.

Touhula rörelse-daghemmets dag är fylld av rörelse. Vi inspirerar barn att röra på sig mångsidigt och kreativt längs med dagen. Rörelse är närvarande inom alla lärområden och vi diskuterar betydelsen av motion, vila och goda människorelationer för välbefinnande och hälsa med barnen. Barnen kan dagligen få sin röst hörd, prova egna gränser och uppleva framgångar genom att röra på sig. Det finns alltid tid till naturlig motion och lek både inom- och utomhus. Vi lovar att barnen får glädjas åt fysisk aktivitet dagligen. I våra Rörelse-daghem växer barn med en sund inställning till att röra på sig och ta hand om sig själva redan vid en ung ålder. Detta skapar en god grund för en hälsosam livsstil.

Touhula Tarvasmäki

Rörelse
Mån–fre kl. 6.30–17

Ifall barnet har behov av dagvård utöver våra öppettider ovan, vänligen diskutera detta med daghemmets chef när ni ansöker om dagvårdsplats.

Vänligen kontakta daghemmets föreståndare i följande ärenden:

• kundplatser
• tjänsteavtal och relaterade ändringar
• frågor om fakturering
• kundrespons och skriftliga påminnelser för utveckling av verksamheten

Hanna Petramaa Daghemsföreståndare

Tjänsteavtal

Förutom småbarnsfostran på heltid erbjuder vi även olika flexibla vårdtidslösningar för familjernas olika behov. Det finns dock ett begränsat antal deltidsplatser, så fråga om situationen direkt av daghemmets föreståndare.

Ansök till småbarnsfostran

Säkra din plats på Touhula. Vi fyller kundplatserna i ansökningsordning.

Så här fortskrider ansökningprocessen:

 1. Fyll i ansökan/ansökningarna, kom ihåg att du måste fylla i en egen ansökan för varje daghem.
 2. När du lämnat in en ansökan kontaktar vi dig från Touhula inom en vecka och i de flesta fall är det möjligt att säkerställa en kundplats genast.

Våra grupper

På Touhula arbetar vi i smågrupper under dagen. I smågrupper blir alla barn sedda och hörda som de är. Fostraren har även möjlighet att vara genuint närvarande och tillgodose barnets behov.

I frågor kring barnets vardag bör du kontakta daghemmet i första hand via TouGo-appen.

 • Hypyt
 • Pomput
 • Kuperkeikat
 • Kärrynpyörät

Daghemmets partnersamarbete

I kärnan av Touhulas partnerverksamhet finns lärglädje, viljan att göra gott samt underlättande av familjernas vardag. Touhula -daghemmen samarbetar med flera partner.

 • Elenia Lämpö Oy

  Elenia Lämpö Oy ja Touhulan liikuntapäiväkodit ovat solmineet kummiyhteistyön, jolla edistetään päiväkoti-ikäisten lasten energia- ja ympäristöasioiden tietoutta sekä osaamista Hämeenlinnassa.

  Osapuolet luovat yhdessä lapsille soveltuvia toimintamalleja, joiden avulla lisätään lasten ymmärrystä siitä, mitä energia- ja ympäristöasiat oikeasti tarkoittavat ja miten energiaa voidaan käyttää tehokkaasti ja kestävästi. Oppimisen keinoina käytetään lapsille soveltuvia tapoja, kuten leikkejä, pelejä sekä erilaisia ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä, jotka tarjoavat lapsille elämyksiä sekä oivaltamisen ja uuden löytämisen iloa. Lisäksi järjestetään muita aktiviteetteja, kuten esimerkiksi teemaviikkoja, joihin vanhemmatkin voivat osallistua. Tehtyjä sisältöjä voidaan hyödyntää myös muiden Touhulan liikuntapäiväkotien toiminnassa.

  Kestävä kehitys on mukana Touhulan liikuntapäiväkotien arjessa jo nyt. Päiväkotien kaikessa toiminnassa vähennetään jätteen määrää ja hävikkiä. Lapset osallistuvat myös kierrättämiseen.

  – On hienoa, että voimme aloittaa yhteistyön Touhulan liikuntapäiväkotien kanssa, joka on aktiivinen ja vastuullinen toimija. Haluamme yhteistyöllämme panostaa tulevaisuuteen ja olla mukana rakentamassa entistä parempaa yhteiskuntaa. Kertomalla energia- ja ympäristöasioista sekä kannustamalla toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaan opitaan ja saadaan yhdessä aikaan tuloksia, kertoo viestintäpäällikkö Mervi Kainulainen Elenia Lämmöstä.

  Päiväkotien kestävän kehityksen opetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia lapsia, jotka osaavat rakentaa tulevaisuutta omilla vastuullisilla valinnoillaan. Yhteistyö luotettavan ja ympäristöystävällisiä lämmitysratkaisuja tarjoavan Elenia Lämmön kanssa rikastuttaa päiväkotien arkea entisestään.

  – Lapset innostuvat toiminnallisista leikeistä ja tehtävistä, jotka auttavat ymmärtämään kestävän kehityksen periaatteita. Odotamme innoissamme sähköistä työkalua, jonka avulla pääsemme tutustumaan erityisesti aurinkoenergiaan, toteavat päiväkodinjohtajat Hanna Petramaa ja Anu Ruhala Touhulasta.

  Touhula Jukolassa ja Tarvasmäessä hyödynnetään aurinkoenergiaa, jonka tilannetta päiväkotilaiset voivat seurata havainnollisilta näyttötauluilta. Lisäksi Jukolan päiväkodin kiinteistö ja lämmin käyttövesi lämpiävät ympäristölle ystävällisellä kaukolämmöllä, joka tuotetaan Hämeenlinnassa pääasiassa uusiutuvalla energialla.

  Lisätietoja: www.elenia.fi