1. Daghem
  2. Tammerfors
  3. Touhula Ipanala

Touhula Ipanala, Tammerfors

Tiia Lampela Daghemsföreståndare

Touhula Ipanala är ett daghem med konsts tema. Daghemmet ligger i Tampella, nära centrum av Tammerfors.

Touhula konst-daghemmen introducerar mångsidigt olika konst- och uttrycksformer i ditt barns vardag. Glädjen i att lära sig och lyckas upplevs genom musikaliskt, bildligt, muntligt och kroppsligt uttryck. Vår kreativa miljö inspirerar barnen att utforska och tolka sin omgivning på nya sätt: genom att träna på olika former av uttryck har barnen möjlighet att utveckla sina färdigheter i tänkande och inlärning. Konstupplevelser och konstnärligt uttryck främjar förutsättningarna för inlärning, färdigheter i att göra saker tillsammans, en positiv jagbild samt förmåga att förstå och skapa sig en bild av världen runtom. I våra konst-daghem växer livsglada, empatiska och modiga barn, som endast begränsas av sin egen fantasi.

Touhula Ipanala

Konst
Mån–fre kl. 7–17

Ifall barnet har behov av dagvård utöver våra öppettider ovan, vänligen diskutera detta med daghemsföreståndaren när ni ansöker om dagvårdsplats.

Vänligen kontakta daghemmets föreståndare i följande ärenden:

• kundplatser
• tjänsteavtal och relaterade ändringar
• frågor om fakturering
• kundrespons och skriftliga påminnelser för utveckling av verksamheten

Tiia Lampela Daghemsföreståndare

Palvelusopimukset

Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen lisäksi tarjoamme erilaisia joustavia hoitoaikaratkaisuja perheiden tarpeisiin. Osa-aikaisia asiakaspaikkoja on kuitenkin rajoitettu määrä, joten tiedustele tilannetta suoraan päiväkodin johtajalta.

Tietoa asiakasmaksuista

Varhaiskasvatuksen hinta muodostuu Kelan yksityisen hoidon tuesta, yksityisen hoidon tuen kuntalisästä sekä vanhempien maksamasta asiakasmaksusta. Asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoidon tarve. Päiväkotimme asiakasmaksu on tamperelaisille enimmillään 446,75 € per kk.

  • Heldagsvård
  • Deltidsvård

    Osapäivähoito 26 h / vko

Hae varhaiskasvatukseen

Varmista paikkasi Touhulassa. Täytämme asiakaspaikat hakujärjestyksessä.

Näin hakuprosessi etenee:

  1. Täytä hakemus / hakemukset, muistathan että jokaiseen päiväkotiin pitää täyttää oma hakemus.
  2. Touhulasta ollaan sinuun yhteydessä viikon sisällä hakemuksen jättämisestä ja useimmissa tapauksissa voimme varmistaa asiakaspaikan heti.

Päiväkodissamme on käytössä Tampereen kaupungin palveluseteli ja tulojen mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Perhe toimittaa tulotiedot tarvittaessa suoraan Tampereen kaupungin Konsernipalveluyksikköön.

Våra grupper

På Touhula arbetar vi i smågrupper under dagen. I smågrupper blir alla barn sedda och hörda som de är. Fostraren har även möjlighet att vara genuint närvarande och tillgodose barnets behov.

I frågor kring barnets vardag bör du kontakta daghemmet i första hand via TouGo-appen.