1. Daghem
 2. Tammerfors
 3. Touhula Hervannan Kampus

Touhula Hervannan Kampus, Tammerfors

Krista Hietanen Daghemsföreståndare

Touhula Hervannan Kampus är ett daghem med vetenskaps tema. Daghemmet ligger i Hervanta, Tammerfors.

Touhula vetenskap-daghemmen ger plats för nyfikenhet och kreativitet. Barnet får färdigheter att observera, tolka och förstå sin omgivning. Vi löser problem och gläder oss åt framgångar tillsammans. Vi granskar tekniska lösningar i vår närmiljö och undersöker deras funktionsprinciper. Barnet samlar erfarenhet av världen utgående från sina egna erfarenheter. Barnet får uppleva glädjen i att göra och inse saker själv genom ett arbetssätt där den egna kreativiteten får synas. Tillsammans med barnen lär vi oss söka information om saker som intresserar dem. I våra vetenskap-daghem växer barn som modigt frågar, söker svar tillsammans och drar slutsatser.

Touhula Hervannan Kampus

Vetenskap
Mån–fre kl. 7–17

Ifall barnet har behov av dagvård utöver våra öppettider ovan, vänligen diskutera detta med daghemsföreståndaren när ni ansöker om dagvårdsplats.

Vänligen kontakta daghemmets föreståndare i följande ärenden:

• kundplatser
• tjänsteavtal och relaterade ändringar
• frågor om fakturering
• kundrespons och skriftliga påminnelser för utveckling av verksamheten

Krista Hietanen Daghemsföreståndare

Tjänsteavtal

Förutom småbarnsfostran på heltid erbjuder vi även olika flexibla vårdtidslösningar för familjernas olika behov. Det finns dock ett begränsat antal deltidsplatser, så fråga om situationen direkt av daghemmets föreståndare.

Ansök till småbarnsfostran

Säkra din plats på Touhula. Vi fyller kundplatserna i ansökningsordning.

Så här fortskrider ansökningprocessen:

 1. Fyll i ansökan/ansökningarna, kom ihåg att du måste fylla i en egen ansökan för varje daghem.
 2. När du lämnat in en ansökan kontaktar vi dig från Touhula inom en vecka och i de flesta fall är det möjligt att säkerställa en kundplats genast.

Våra grupper

På Touhula arbetar vi i smågrupper under dagen. I smågrupper blir alla barn sedda och hörda som de är. Fostraren har även möjlighet att vara genuint närvarande och tillgodose barnets behov.

I frågor kring barnets vardag bör du kontakta daghemmet i första hand via TouGo-appen.

 • Hiukkaset
 • Huiput
 • Lumot
 • Neutronit
 • Protonit

Daghemmets partnersamarbete

I kärnan av Touhulas partnerverksamhet finns lärglädje, viljan att göra gott samt underlättande av familjernas vardag. Touhula -daghemmen samarbetar med flera partner.

 • Moomin Language School

  Roligare inlärning på barnens villkor

  Möjligheten att lära sig ett främmande språk som barn, åstadkommer en positiv effekt som bär hela livet igenom. Barn under skolåldern lär sig språket bäst, eftersom barnet då har ett naturligt intresse för språk och snabbt tar till sig den nya informationen.

  Moomin Language School hjälper barnen att lära sig ett nytt språk med hjälp av glädje och lek.

  Vi satsar på en positiv och uppmuntrande stämning för att barnet ska hitta mod, intresse och nyfikenhet till ett främmande språk. Genom att uppmuntra barnet till att prova på och använda ett främmande språk, förstärker vi även barnets språkliga identitet. .

  En tidig språkinlärning skapar en stadig grund för all inlärning.

  En tidig språkinlärning förbättrar koncentrationsförmågan, förebygger inlärningssvårigheter och påskyndar inlärningen av nya saker. Det främmande språket integreras i alla inlärningsområden. Den positiva effekten är även synlig i modersmålskunskaperna. Samtidigt som läs-, tal- och skrivkunskaperna förbättras, förbättras även de sociala färdigheterna.

  Fem minuter om dagen är tillräckligt

  Inlärningsappen Moomin Language School är en del av daghemmets vardag. Förutom språkkunskaperna utvecklar övningarna barnets kreativitet, minne, matematiska förmåga samt sociala färdigheter. Inlärningen tar endast 5–15 minuter i anspråk dagligen, beroende på barnets ålder och ork. Varje barns inlärning kan följas med i realtid.

  Läs mer: https://moominls.com/