1. Daghem
  2. Tammerfors
  3. Touhula Hervannan Kampus

Touhula Hervannan Kampus, Tammerfors

Hilla Ollila Daghemsföreståndare

Touhula Hervannan Kampus är ett daghem med vetenskaps tema. Daghemmet ligger i Hervanta, Tammerfors.

Touhula vetenskap-daghemmen ger plats för nyfikenhet och kreativitet. Barnet får färdigheter att observera, tolka och förstå sin omgivning. Vi löser problem och gläder oss åt framgångar tillsammans. Vi granskar tekniska lösningar i vår närmiljö och undersöker deras funktionsprinciper. Barnet samlar erfarenhet av världen utgående från sina egna erfarenheter. Barnet får uppleva glädjen i att göra och inse saker själv genom ett arbetssätt där den egna kreativiteten får synas. Tillsammans med barnen lär vi oss söka information om saker som intresserar dem. I våra vetenskap-daghem växer barn som modigt frågar, söker svar tillsammans och drar slutsatser.

Touhula Hervannan Kampus

Mån–fre kl. 7–17

Ifall barnet har behov av dagvård utöver våra öppettider ovan, vänligen diskutera detta med daghemsföreståndaren när ni ansöker om dagvårdsplats.

Vänligen kontakta daghemmets föreståndare i följande ärenden:

• kundplatser
• tjänsteavtal och relaterade ändringar
• frågor om fakturering
• kundrespons och skriftliga påminnelser för utveckling av verksamheten

Hilla Ollila Daghemsföreståndare

Tjänsteavtal

Förutom småbarnsfostran på heltid erbjuder vi även olika flexibla vårdtidslösningar för familjernas olika behov. Det finns dock ett begränsat antal deltidsplatser, så fråga om situationen direkt av daghemmets föreståndare.

Ansök till småbarnsfostran

Säkra din plats på Touhula. Vi fyller kundplatserna i ansökningsordning.

Så här fortskrider ansökningprocessen:

  1. Fyll i ansökan/ansökningarna, kom ihåg att du måste fylla i en egen ansökan för varje daghem.
  2. När du lämnat in en ansökan kontaktar vi dig från Touhula inom en vecka och i de flesta fall är det möjligt att säkerställa en kundplats genast.

Våra grupper

På Touhula arbetar vi i smågrupper under dagen. I smågrupper blir alla barn sedda och hörda som de är. Fostraren har även möjlighet att vara genuint närvarande och tillgodose barnets behov.

I frågor kring barnets vardag bör du kontakta daghemmet i första hand via TouGo-appen.

  • Hiukkaset
  • Huiput
  • Lumot
  • Neutronit
  • Protonit