1. Daghem
 2. Sjundeå
 3. Touhula Störsvik

Touhula Störsvik, Sjundeå

Susanna Hulkkonen Daghemsföreståndare

Touhula Störsvik är ett daghem med äventyrs temat. Daghemmet ligger i närheten av Pickala Golf, Sjundeå.

Touhula Störsvik är ett tvåspråkigt (FIN-SVE) daghem. Daghemmet har fyra grupper; tre finskspråkiga och en svenskspråkig grupp.

I Touhula äventyrs daghemmet uppmuntrar vi barnen, att hitta äventyr i varje situation. Äventyr omkring motion, musik eller natur gör dagarna fulla av upplevelser och inspirerar barnen, att se på nya sätt den omringande världen. I vår äventyrsfostran betonas natur- och miljöfostran, upplevelserikt lärande i en autentisk naturmiljö, förmåga att ha en god självkänsla och till att knyta vänskapsband och modigt utmana sig själv. Genom att arbeta tillsammans och med hjälp av en god gemenskaplighet lär vi oss att lita på oss själva och varandra.

Touhula Störsvik

Äventyr
Mån–fre kl. 6.45–17

Ifall barnet har behov av dagvård utöver våra öppettider ovan, vänligen diskutera detta med daghemsföreståndaren när ni ansöker om dagvårdsplats.

Vänligen kontakta daghemmets föreståndare i följande ärenden:

• kundplatser
• tjänsteavtal och relaterade ändringar
• frågor om fakturering
• kundrespons och skriftliga påminnelser för utveckling av verksamheten

Susanna Hulkkonen Daghemsföreståndare

Tjänsteavtal

Förutom småbarnsfostran på heltid erbjuder vi även olika flexibla vårdtidslösningar för familjernas olika behov. Det finns dock ett begränsat antal deltidsplatser, så fråga om situationen direkt av daghemmets föreståndare.

 • Tidsbaserad vård

  Över 148 timmar / månad (över 35 timmar / vecka)
  87–147 timmar / månad (21–34 timmar / vecka)
  0–86 timmar / månad

Sök dagvårdsplats

Försäkra dig om din plats vid Touhula. Dagvårdsplatserna beviljas i ansökningsordning.

Så här framskrider sökprocessen:

 1. Fyll i ansökan/ansökningarna. Observera att en separat ansökan måste fyllas i för varje daghem.
 2. Touhula kontaktar dig inom en vecka från det att ansökan lämnats in, och i de flesta fall kan vi genast ge besked om dagvårdsplatsen.

Daghemmet har i bruk Sjundeås servicesedel och priset för familjerna är samma, som på kommunala sidan. Servicesedelns värde påverkas av familjens storlek och inkomster.

Var vänliga och fyll i både Touhulas ansökan och Sjundeås servicesedels ansökan. Familjen fyller i servicesedels ansökan och vid behov levererar inkomstuppgifterna rakt till Sjundeå kommuns småbarnspedagogik.