1. Daghem
 2. Seinäjoki
 3. Touhula Otsontähti

Touhula Otsontähti, Seinäjoki

Paula Murtomäki Daghemsföreståndare

Touhula Otsontähti är ett daghem med konsts och rörelses teman. Daghemmet ligger i Karhuvuori, Seinäjoki.

Touhula konst-daghemmen introducerar mångsidigt olika konst- och uttrycksformer i ditt barns vardag. Glädjen i att lära sig och lyckas upplevs genom musikaliskt, bildligt, muntligt och kroppsligt uttryck. Vår kreativa miljö inspirerar barnen att utforska och tolka sin omgivning på nya sätt: genom att träna på olika former av uttryck har barnen möjlighet att utveckla sina färdigheter i tänkande och inlärning. Konstupplevelser och konstnärligt uttryck främjar förutsättningarna för inlärning, färdigheter i att göra saker tillsammans, en positiv jagbild samt förmåga att förstå och skapa sig en bild av världen runtom. I våra konst-daghem växer livsglada, empatiska och modiga barn, som endast begränsas av sin egen fantasi.

Touhula rörelse-daghemmets dag är fylld av rörelse. Vi inspirerar barn att röra på sig mångsidigt och kreativt längs med dagen. Rörelse är närvarande inom alla lärområden och vi diskuterar betydelsen av motion, vila och goda människorelationer för välbefinnande och hälsa med barnen. Barnen kan dagligen få sin röst hörd, prova egna gränser och uppleva framgångar genom att röra på sig. Det finns alltid tid till naturlig motion och lek både inom- och utomhus. Vi lovar att barnen får glädjas åt fysisk aktivitet dagligen. I våra Rörelse-daghem växer barn med en sund inställning till att röra på sig och ta hand om sig själva redan vid en ung ålder. Detta skapar en god grund för en hälsosam livsstil.

Touhula Otsontähti

Konst
Mån–fre kl. 6.30–17

Ifall barnet har behov av dagvård utöver våra öppettider ovan, vänligen diskutera detta med daghemsföreståndare när ni ansöker om dagvårdsplats.

Vänligen kontakta daghemmets föreståndare i följande ärenden:

• kundplatser
• tjänsteavtal och relaterade ändringar
• frågor om fakturering
• kundrespons och skriftliga påminnelser för utveckling av verksamheten

Paula Murtomäki Daghemsföreståndare

Palvelusopimukset

Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen lisäksi tarjoamme erilaisia joustavia hoitoaikaratkaisuja perheiden erilaisiin tarpeisiin. Osa-aikaisten asiakaspaikkojen tilannetta voi tiedustella suoraan päiväkodin johtajalta.

Tietoa asiakasmaksuista

Varhaiskasvatuspaikan hinta koostuu asiakasmaksusta ja Seinäjoen kaupungin myöntämästä palvelusetelin omavastuuosuudesta. Asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoidon tarve. Päiväkotimme asiakasmaksu on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

 • Heldagsvård
 • Delveckovård

  Kokopäivähoito 15 pv / kk
  Kokopäivähoito 10 pv / kk

Hae päivähoitopaikkaa

Varmista paikkasi Touhulassa. Täytämme asiakaspaikat hakujärjestyksessä.

Näin hakuprosessi etenee:

 1. Täytä Touhulan hakemus.
 2. Touhulasta ollaan sinuun yhteydessä viikon sisällä hakemuksen jättämisestä ja useimmissa tapauksissa voimme varmistaa asiakaspaikan heti.
 3. Asiakaspaikan varmistuttua täytä Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatus- sekä palvelusetelihakemukset.

Päiväkodissa on käytössä Seinäjoen kaupungin palveluseteli jatulojen mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Perhe toimittaa kaupungin hakemukset ja tarvittaessa tulotiedot suoraan Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatustoimistoon.