Back to Daycares list

Touhula Horisontti, Borgå

Marjo Haapanen, vs. Auni Tamminen Päiväkodin johtaja

I Touhula äventyrsdaghem är varje dag ett litet stort äventyr. Och äventyren är många. Lekar som är rörliga, musikaliska, marina eller som sker ute i naturen gör dagarna äventyrliga och inspirerar barnen till att hitta nya sätt att förstå den omgivande världen. För oss är varje barn en skatt. Våra äventyrsdaghem fostrar livstörstiga äventyrare, som tror på sig själva och modigt sträcker sig efter sina egna drömmar.

Varje barn är en skatt.

Touhula Horisontti

Äventyr
Mån - fre 6:30-17:00
Marjo Haapanen, vs. Auni Tamminen Päiväkodin johtaja
Ma–pe klo 12.30-14