Back to Daycares list

Touhula Toppilansalmi, Uleåborg

Tiina Latvanlehto Päiväkodin johtaja

Touhulas konst- och kulturdaghem betonar mångsidiga konstarter och kultur i barnets vardag på ett fascinerande sätt. Genom musikaliskt, visuellt, muntlig och kroppsligt uttryck upplever man inlärningsglädje och framgångar. En kreativ miljö och kulturrik omgivning inspirerar till att undersöka och tolka den omgivande världen på nya sätt. Konst- och kulturdaghemmet fostrar livsbejakande och modiga konstnärssjälar, för vilka endast den egna fantasin sätter gränser för självförverkligandet.

Stjärnstoft i vardagen.

Touhula Toppilansalmi

Konst
Mån - fre 7:00-17:00
Ifall barnet har behov av dagvård utöver våra öppettider ovan, vänligen diskutera detta med daghemmets chef när ni ansöker om dagvårdsplats.
Tiina Latvanlehto Päiväkodin johtaja
 • Moomin Language School

  Roligare inlärning på barnens villkor

  Möjligheten att lära sig ett främmande språk som barn, åstadkommer en positiv effekt som bär hela livet igenom. Barn under skolåldern lär sig språket bäst, eftersom barnet då har ett naturligt intresse för språk och snabbt tar till sig den nya informationen.

  Moomin Language School hjälper barnen att lära sig ett nytt språk med hjälp av glädje och lek.

  Vi satsar på en positiv och uppmuntrande stämning för att barnet ska hitta mod, intresse och nyfikenhet till ett främmande språk. Genom att uppmuntra barnet till att prova på och använda ett främmande språk, förstärker vi även barnets språkliga identitet. .

  En tidig språkinlärning skapar en stadig grund för all inlärning.

  En tidig språkinlärning förbättrar koncentrationsförmågan, förebygger inlärningssvårigheter och påskyndar inlärningen av nya saker. Det främmande språket integreras i alla inlärningsområden. Den positiva effekten är även synlig i modersmålskunskaperna. Samtidigt som läs-, tal- och skrivkunskaperna förbättras, förbättras även de sociala färdigheterna.

  Fem minuter om dagen är tillräckligt

  Inlärningsappen Moomin Language School är en del av daghemmets vardag. Förutom språkkunskaperna utvecklar övningarna barnets kreativitet, minne, matematiska förmåga samt sociala färdigheter. Inlärningen tar endast 5–15 minuter i anspråk dagligen, beroende på barnets ålder och ork. Varje barns inlärning kan följas med i realtid.

  Läs mer: https://moominls.com/