Back to Daycares list

Touhula StarBright, Uleåborg

I Touhula språkdaghem får de små babblarna njuta av språkets rika värld på många olika sätt. Barnens kommunikationsfärdigheter utvecklas genom glad lek, lässtunder, ramsor och sånger. En språkligt och kulturmässigt färgglad miljö inspirerar till att undersöka och förstå nya synvinklar och världsbilder. I Touhula lär sig barnen språk genom språkdusch eller språkbad, samt i barngrupper som fungerar på ett helt främmande språk. Våra språkdaghem fostrar vidsynta globetrotters, som har ett stort hjärta och en nyfiken inställning till livet.

Vi blir internationella, hand i hand.

Touhula motionsdaghem är fyllda med bra energi. Vi uppmuntrar barnen till mångsidig motion på ett kreativt sätt under hela dagen. Motion och rörelse betonas inom alla inlärningsområden, och barnen får dagligen testa sina egna gränser och uppleva framgångar i en rörlig miljö. Med hjälp av motionen lär sig barnen även att uttrycka sig själva. Det finns alltid tid och utrymme för naturlig motion och lek, såväl inom- som utomhus. I motionsdaghemmen rör barnen på sig minst två timmar om dagen. Våra motionsdaghem fostrar glada evighetsmaskiner, som har hittat glädje i motion och rörelse, samt en hurtig och hälsosam livsstil.

Glädje är att leka, vara i rörelse, gunga och svinga.

Touhula StarBright

Språk
Mån - fre 7:00-17:00
Ifall barnet har behov av dagvård utöver våra öppettider ovan, vänligen diskutera detta med daghemmets chef när ni ansöker om dagvårdsplats.
Sari Hiltunen
Tavoitettavissa arkisin klo 9:00-14:00
 • Moomin Language School

  Hauskempaa oppimista lasten ehdoilla

  Vieraan kielen oppiminen lapsena on mahdollisuus, jonka positiiviset vaikutukset ulottuvat läpi koko elämän. Parhaiten lapset oppivat uusia kieliä alle kouluikäisenä, sillä silloin uudet tiedot karttuvat nopeasti ja lapsi on luontaisesti kiinnostunut kielistä.

  Digitaalinen Moomin Language School -oppimisympäristö auttaa lapsia oppimaan uuden kielen ilon ja leikin kautta. Panostamme myönteiseen ja kannustavaan ilmapiiriin, jossa lapselle syntyisi rohkeus, kiinnostus ja uteliaisuus vierasta kieltä kohtaan. Rohkaisemalla lasta kokeilemaan ja käyttämään vierasta kieltä, vahvistamme myös hänen kielellistä identiteettiä.

  Varhainen kieltenoppiminen luo vahvan pohjan kaikelle oppimiselle

  Varhainen kieltenoppiminen parantaa keskittymiskykyä, ennaltaehkäisee oppimisvaikeuksia, nopeuttaa uusien asioiden oppimista. Vieraan kielen käyttö integroidaan kaikkiin oppimisalueisiin. Positiiviset vaikutukset näkyvät lisäksi äidinkielen luku-, puhe- ja kirjoitustaidoissa sekä sosiaalisissa valmiuksissa.

  Viisi minuuttia päivässä riittää

  Moomin Language School -oppimissovellus on osa päiväkodin arkea. Kielitaidon lisäksi harjoitukset kehittävät lapsen luovuutta, muistia, matemaattista ajattelua ja sosiaalisia taitoja. Digitaalisuus motivoi lasta, lisää rohkeutta puhua ja nopeuttaa oppimista. Oppimiseen menee päivittäin vain 5–15 minuuttia, lapsen jaksamisen ja iän mukaan. Jokaisen lapsen oppimista voidaan seurata reaaliajassa.

  Lisätietoja: https://moominls.com/