Back to Daycares list

Touhula Merikarhu, Laukas

Tiia Okkonen Daghemsföreståndare

I Touhula äventyrsdaghem är varje dag ett litet stort äventyr. Och äventyren är många. Lekar som är rörliga, musikaliska, marina eller som sker ute i naturen gör dagarna äventyrliga och inspirerar barnen till att hitta nya sätt att förstå den omgivande världen. För oss är varje barn en skatt. Våra äventyrsdaghem fostrar livstörstiga äventyrare, som tror på sig själva och modigt sträcker sig efter sina egna drömmar.

Varje barn är en skatt.

Touhula Merikarhu

Äventyr
Mån - fre 7:00-17:00
Ifall barnet har behov av dagvård utöver våra öppettider ovan, vänligen diskutera detta med daghemmets chef när ni ansöker om dagvårdsplats.
Tiia Okkonen Daghemsföreståndare
Mon–fre kl. 12–14