1. Daghem
 2. Esbo
 3. Touhula Innopoli International

Touhula Innopoli International, Esbo

Sirpa Lassila Daghemsföreståndare

Touhula Innopoli International är ett engelskspråkig daghem med språks tema. Daghemmet ligger i Otnäs, Esbo.

På Touhula språk-daghemmen kan små ordkonstnärer njuta av språkens rika värld. Vi utvecklar barnens förmåga till växelverkan genom lässtunder, ramsor och sånglekar. Inlevelse, lek, humor och att lära sig goda vanor stärker barnets förmåga att använda språket. Ostörda diskussioner, läsning och högläsning av berättelser erbjuder olika sätt att fundera på betydelsen av ord och text. Av oss får barnen uppmuntrande och konsekvent feedback och stöd för språkliga färdigheter och kunskaper. En språkligt och kulturellt färgrik miljö stöder barnets språkliga utveckling samt inspirerar barnet till att utforska och förstå nya perspektiv och livsåskådningar. I våra språkdaghem växer fördomsfria världsmedborgare som förhåller sig nyfiket och med stort hjärta till livet.

Touhula Innopoli International

Språk
Mån–fre kl. 7.30–17.30

Vänligen kontakta daghemmets föreståndare i följande ärenden:

• kundplatser
• tjänsteavtal och relaterade ändringar
• frågor om fakturering
• kundrespons och skriftliga påminnelser för utveckling av verksamheten

Sirpa Lassila Daghemsföreståndare

Tjänsteavtal

Förutom småbarnsfostran på heltid erbjuder vi även olika flexibla vårdtidslösningar för familjernas olika behov. Det finns dock ett begränsat antal deltidsplatser, så fråga om situationen direkt av daghemmets föreståndare.

 • Tidsbaserad vård

  • Heldagsvård, över 25 timmar per vecka
  • Deltidsvård, högst 25 timmar per vecka

 • Förskola
 • Förskola + dagvård

  • Deltidsvård, högst 25 timmar per vecka

Ansök till småbarnsfostran

Säkra din plats på Touhula. Vi fyller kundplatserna i ansökningsordning.

Så här fortskrider ansökningprocessen:

 1. Fyll i ansökan/ansökningarna, kom ihåg att du måste fylla i en egen ansökan för varje daghem.
 2. När du lämnat in en ansökan kontaktar vi dig från Touhula inom en vecka och i de flesta fall är det möjligt att säkerställa en kundplats genast.

Våra grupper

På Touhula arbetar vi i smågrupper under dagen. I smågrupper blir alla barn sedda och hörda som de är. Fostraren har även möjlighet att vara genuint närvarande och tillgodose barnets behov.

I frågor kring barnets vardag bör du kontakta daghemmet i första hand via TouGo-appen.

Daghemmets partnersamarbete

I kärnan av Touhulas partnerverksamhet finns lärglädje, viljan att göra gott samt underlättande av familjernas vardag. Touhula -daghemmen samarbetar med flera partner.

 • Moomin Language School-app för lärande

  Barnen får i 5–15 minuter dagligen göra lekfulla övningar i Moomin Language School-appen, som planerats av proffs och utvecklar alla områden inom språkinlärning. Varje detalj i appen är noggrant planerad för att stödja lärande.

  Lärare kan anpassa flexibla planer för lekstunder till den egna gruppens behov. Moomin Language School-appen följer även med varje barns lärande i realtidsrapporter som både anställda och föräldrar har tillgång till.