Tuusulan kuvataidekoulu

Tuusulan kuvataidekoulu tarjoaa kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Varhaisiän taidekasvatus rikastuttaa mielikuvitusta ja rohkaisee lapsia monipuoliseen itseilmaisuun.

Eri taiteenalojen perusopetus on pitkäjänteistä ja tasolta toiselle ikäryhmän mukaisesti etenevää opetusta, joka pohjautuu valtakunnallisiin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin.

Taiteen perusopetuksen opintojen tavoitteena on kasvattaa oppilaita nauttimaan taiteista ja innostaa heitä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen ja antaa valmiuksia taidealojen jatko-opintoihin.

Viikko-opetuksen lisäksi kuvataidekoululla ja tanssiopistossa järjestetään talvikauden lyhytkursseja sekä kesäkursseja.