Reima

Lasten liikunnan ja hyvinvoinnin puolesta

Touhula-päiväkotien ja johtavan lastenvaatettaja Reiman yhteistyössä keskitytään lasten liikuntaan ja hyvinvointiin. Touhulan päiväkodeista yli puolet on liikuntateemaisia, kun taas Reima on tuotteillaan mahdollistanut lasten ulkoilua ja liikuntaa koko yli 70-vuotisen historiansa ajan.

Touhula-päiväkotien yli 5-vuotiailla lapsilla on käytössään ReimaGO-aktiivisuussensorit liikuttamisen apuvälineenä. Aktiivisuussensoreiden avulla halutaan seurata ja tukea lasten liikkumista varhaiskasvatuksen parissa.

Liikuntasuositusten mukaan alle 8-vuotiaan lapsen päivän pitäisi sisältää vähintään kolme tuntia liikuntaa. Sen tulisi muodostua kevyestä liikunnasta ja reippaasta ulkoilusta sekä erittäin vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. Syksyllä 2018 toteutetussa pilotissa huomattiin, että Touhula-päiväkodeissa lapset liikkuvat jo nyt keskimäärin 2,5 tuntia päiväkotipäivän aikana.

ReimaGO-aktiivisuussensorit tuovat lisää tietoa liikkumista lisäävien pedagogisten toimien vaikuttavuudesta. Sensoreiden avulla saadaan tietää, miten päiväkodin kasvattajat voivat auttaa lapsia liikkumaan enemmän päiväkotipäivän aikana ja miten koko päivä voidaan rakentaa liikkumista tukevaksi. Päiväkodin henkilökunta, ja myös vanhemmat pääsevät seuraamaan lapsen liikkumista oman sovelluksen kautta. Sovellus myös palkitsee päivän aikaisesta liikunnasta.

Touhula tarjoaa muutamissa päiväkodeissa lasten käyttöön Reiman sadevaatteet. Tavoitteena on testata yhteistyömallia, jossa perheiden ei välttämättä tarvitsisi enää huolehtia kura-asujen kuljettamisesta päiväkotiin.

Lue lisää: www.reima.fi