1. Päiväkodit
 2. Ylöjärvi
 3. Touhula Rauhala

Touhula Rauhala, Ylöjärvi

Rosanna Heinonen Päiväkodin johtaja

Touhula Rauhalan toiminta päättyy 31.7.2020. Voit tutustua ja hakea paikkaa muihin Ylöjärven päiväkoteihin päiväkotien omilla sivuilla.

Touhula Rauhala on päiväkoti Ylöjärven keskustassa. Englannin kielirikasteisen päiväkodin toinen kantava teema kielen rinnalla on taide. Taide ja kieli kulkevat toiminnassamme sopuisasti käsi kädessä viikosta toiseen.

Päiväkodissamme lapset oppivat kieliä rikkaasti monin eri tavoin. Lasten vuorovaikutustaidot kehittyvät leikkien ja pelien, tarinatuokioiden, lorujen ja laulujen kautta. Kielellisesti ja kulttuurillisesti monipuolinen ympäristö inspiroi tutustumaan ja oppimaan erilaisia näkökulmia sekä maailmankatsomuksia. Englannin kieltä opitaan kielikylpyopetuksessa, jota voidaan toteuttaa pienemmissä sekä suuremmissa osioissa päivän aikana. Asiakkuus ei vaadi aiempaa kielitaustaa lapselta tai vanhemmilta. Englannin kielen harjoittelulle tulee hyvä jatkumo, sillä Ylöjärven kouluissa varhennettu englannin opetus alkaa jo ensimmäisellä luokalla vuodesta 2020 alkaen.

Taideteeman kautta tuomme eri taiteenaloja ja ilmaisun muotoja monipuolisesti osaksi lapsen arkea. Lapset pääsevät ilmaisemaan itseään musiikillisen, kuvallisen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun kautta. Luova ilmapiiri innostaa lasta tutkimaan ja tulkitsemaan ympäröivää maailmaa uusilla tavoilla. Päiväkotimme toimintaan sisältyy päivittäin sekä spontaania että ennalta suunniteltua taidekasvatusta.

Touhula Rauhala

Kieli, Taide
Ma–pe 7.30–17

Mikäli lapsen hoitoajan tarve on yllä olevaa aukioloaikaa laajempi, keskustelettehan asiasta hakuvaiheessa päiväkodin johtajan kanssa.

Otathan yhteyttä päiväkodin johtajaan seuraavissa asioissa:

• asiakaspaikat
• palvelusopimus ja siihen liittyvät muutokset
• laskutukseen liittyvät kysymykset
• asiakaspalautteet ja kirjalliset muistutukset toiminnan kehittämiseksi

Rosanna Heinonen Päiväkodin johtaja

Palvelusopimukset

Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen lisäksi tarjoamme erilaisia joustavia hoitoaikaratkaisuja perheiden erilaisiin tarpeisiin.

Tietoa asiakasmaksuista

Varhaiskasvatuspaikan hinta koostuu asiakasmaksusta ja Ylöjärven kaupungin myöntämästä palvelusetelin omavastuuosuudesta. Asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoidon tarve.

 • Hoitoaikaperusteinen sopimus

  Yli 171 h / kk
  156–170 h / kk
  141–155 h / kk
  0–85 h / kk

 • Esiopetus
 • Esiopetus + varhaiskasvatus
 • Sisaralennus

Hae varhaiskasvatukseen

Varmista paikkasi Touhulassa. Täytämme asiakaspaikat hakujärjestyksessä.

Näin hakuprosessi etenee:

 1. Täytä hakemus / hakemukset, muistathan että jokaiseen päiväkotiin pitää täyttää oma hakemus.
 2. Touhulasta ollaan sinuun yhteydessä viikon sisällä hakemuksen jättämisestä ja useimmissa tapauksissa voimme varmistaa asiakaspaikan heti.

Päiväkodissamme on käytössä Ylöjärven kaupungin palveluseteli ja tulojen mukaan määräytyvä asiakasmaksu sekä sisaralennus. Perhe toimittaa tulotiedot tarvittaessa suoraan Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin.

Ryhmämme

Touhulassa toimitaan päivän aikana pienryhmissä. Pienryhmissä jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Myös kasvattajalla on mahdollisuus olla aidosti läsnä ja vastata lapsen tarpeisiin.

Lapsen arkeen liittyvissä asioissa otathan yhteyttä päiväkotiin ensisijaisesti TouGo-sovelluksen kautta.

Päiväkodin kumppaniyhteistyö

Touhulassa kumppanitoiminnan ytimessä ovat oppimisen ilo, halu tehdä hyvää, sekä perheiden arjen helpottaminen. Touhula-päiväkodit tekevät yhteistyötä useiden kumppanien kanssa.

 • Moomin Language School -oppimissovellus

  Moomin Language School -sovelluksella lapset saavat tehdä päivittäin 5-15 minuutin verran kielenopetuksen ammattilaisten suunnittelemia, leikkisiä harjoituksia, jotka kehittävät kaikkia kielenoppimisen alueita. Sovelluksen jokainen yksityiskohta on tarkoin mietitty tukemaan oppimista.

  Opettajat voivat sovittaa joustavia leikkituokiosuunnitelmia oman ryhmän tarpeisiin. Moomin Language School -sovellus myös seuraa jokaisen lapsen oppimista reaaliaikaisissa raporteissa, joihin on pääsy sekä opettajalla että vanhemmilla.