1. Päiväkodit
 2. Tuusula
 3. Touhula Rykmentinpuisto
Tulossa

Touhula Rykmentinpuisto, Tuusula

Mari Liukku Päiväkodin johtaja

Avaamme loppusyksystä 2020 uuden, kieli- ja taideteemaisen päiväkodin Tuusulaan!

Touhula Rykmentinpuisto rakentuu Hyökkälään Olympiakasarmin alueelle, osoitteeseen Rykmentintie 8. Uuden kerrostalorakennuksen alakerrassa sijaitsevassa päiväkodissa tulee toimimaan kolme lapsiryhmää. Varhaiskasvatuksen lisäksi päiväkoti tarjoaa myös esiopetusta.

Päiväkodin kieliteema toteutetaan päiväkodissa kielirikasteisuutena. Kielirikasteisessa varhaiskasvatuksessa lapset pääsevät tutustumaan englannin kieleen muun muassa laulujen, lorujen, leikkien sekä erilaisten arkisten fraasien avustuksella. Kielirikasteinen varhaiskasvatus ei edellytä aikaisempaa kielitaustaa lapselta tai vanhemmilta.

Taideteeman tukemana lapsen arkeen tuodaan monipuolisesti eri taiteenaloja ja ilmaisun muotoja. Lapset pääsevät ilmaisemaan itseään luovasti musiikillisen, kuvallisen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun kautta.

Touhula Rykmentinpuisto tarjoaa lapsille taiteiden perusopetusta yhteistyössä Tuusulan kuvataidekoulun ja Keski-Uudenmaan Tanssiopiston kanssa. Taidekasvatusta tarjotaan lapsille ikä- ja kehitystason mukaan eri taiteenaloilta, lasten kiinnostuksen mukaan. Päiväkodin lapsiryhmä kasvattajineen retkeilee kerran viikossa taidetunnille naapurissa sijaitseville kuvataidekoululle ja/tai tanssiopistolle. Osa tunneista on puhtaasti kuvataiteen tunteja, osa tanssia ja sirkusta, ja osa näiden yhdistelmää. Taidetunneilla saadut onnistumisen kokemukset ja taitojen karttuminen tukevat lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä. Kuvataidekoulun ja tanssiopiston opettajat ovat oman taiteenalansa koulutettuja pedagogeja.

Päiväkodin leikkipihana toimii taloyhtiön oma piha. Kivenheiton päässä päiväkodista sijaitsevat muun muassa urheilukenttä ja jäähalli, jotka mahdollistavat monenlaisia liikunnallisia retkiä. Taide- ja kulttuuritarjontaa alueella tukevat kotiseutu-, ilmailu- ja taidemuseot.

Touhula Rykmentinpuisto rakentuu keskeiselle paikalle Tuusulan ja Hyrylän keskustan palveluiden läheisyyteen. Päiväkodilta on lyhyt matka kantatielle 45, joka toimii työmatkaliikenneyhteytenä mm. Vantaalle ja Helsinkiin.

Touhula Rykmentinpuisto

Kieli, Taide
Ma–pe klo 7–17

Mikäli lapsen hoitoajan tarve on yllä olevaa aukioloaikaa laajempi, keskustelettehan asiasta hakuvaiheessa päiväkodin johtajan kanssa.

Otathan yhteyttä päiväkodin johtajaan seuraavissa asioissa:

• asiakaspaikat
• palvelusopimus ja siihen liittyvät muutokset
• laskutukseen liittyvät kysymykset
• asiakaspalautteet ja kirjalliset muistutukset toiminnan kehittämiseksi

Mari Liukku Päiväkodin johtaja

Palvelusopimukset

Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen lisäksi tarjoamme erilaisia joustavia hoitoaikaratkaisuja perheiden erilaisiin tarpeisiin. Osa-aikaisia asiakaspaikkoja on kuitenkin rajoitettu määrä, joten tiedustele tilannetta suoraan päiväkodin johtajalta.

Tietoa asiakasmaksuista

Varhaiskasvatuksen hinta muodostuu yksityisen hoidon tuesta, yksityisen hoidon tuen kuntalisästä sekä vanhempien maksamasta asiakasmaksusta. Tulosidonnainen yksityisen hoidon tuen hoitolisä vähentää asiakasmaksun määrää.

 • Hoitoaikaperusteinen sopimus

  Yli 35 h / vko
  20-35 h / vko
  20 h / vko

 • Esiopetus
 • Esiopetus + varhaiskasvatus

  20-35 h / vko
  20 h / vko

Hae varhaiskasvatukseen

Varmista paikkasi Touhulassa. Täytämme asiakaspaikat hakujärjestyksessä.

Näin hakuprosessi etenee:

 1. Täytä hakemus / hakemukset, muistathan että jokaiseen päiväkotiin pitää täyttää oma hakemus.
 2. Touhulasta ollaan sinuun yhteydessä viikon sisällä hakemuksen jättämisestä ja useimmissa tapauksissa voimme varmistaa asiakaspaikan heti.

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta. Lisätietoja voit kysyä päiväkodin johtajalta.

Päiväkodin kumppaniyhteistyö

Touhulassa kumppanitoiminnan ytimessä ovat oppimisen ilo, halu tehdä hyvää, sekä perheiden arjen helpottaminen. Touhula-päiväkodit tekevät yhteistyötä useiden kumppanien kanssa.

 • Tuusulan kuvataidekoulu

  Tuusulan kuvataidekoulu tarjoaa kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Varhaisiän taidekasvatus rikastuttaa mielikuvitusta ja rohkaisee lapsia monipuoliseen itseilmaisuun.

  Eri taiteenalojen perusopetus on pitkäjänteistä ja tasolta toiselle ikäryhmän mukaisesti etenevää opetusta, joka pohjautuu valtakunnallisiin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin.

  Taiteen perusopetuksen opintojen tavoitteena on kasvattaa oppilaita nauttimaan taiteista ja innostaa heitä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen ja antaa valmiuksia taidealojen jatko-opintoihin.

  Viikko-opetuksen lisäksi kuvataidekoululla ja tanssiopistossa järjestetään talvikauden lyhytkursseja sekä kesäkursseja.

 • Keski-Uudenmaan Tanssiopisto

  Keski-Uudenmaan tanssiopisto KETO ja sen yhteydessä toimiva sirkuskoulu Kia Ora! tarjoavat tanssitaiteen ja sirkustaiteen yleisen ja laajan oppimäärän mukaista opetusta. Tanssitaidetunneilla lapset tutustuvat leikinomaisesti ja elämyksellisesti tanssi- ja sirkustaiteen ilmaisukeinoihin.

  Viikko-opetuksen lisäksi tanssiopistossa järjestetään talvikauden lyhytkursseja sekä kesäkursseja.