1. Päiväkodit
 2. Sastamala
 3. Touhula Sastamala

Touhula Sastamala, Sastamala

Rosanna Heinonen Päiväkodin johtaja

Touhula Sastamala sijaitsee Marttilankadulla aivan kaupungin keskustassa. Päiväkotimme teemoja ovat taide ja kieli.

Päiväkodissa tavoitteenamme on, että lapset oppivat englantia kielikylpyjen avulla leikinomaisesti pelien, lorujen sekä laulujen kautta, ja pääsevät käyttämään sitä vuorovaikutuksessa kasvattajien ja muiden lasten kanssa. Kasvattajamme ovat motivoituneita opettamaan ja käyttämään englannin kieltä monipuolisesti sosiaalisissa tilanteissa. Taidepainotteisuus näkyy päiväkodissamme joka päivä esimerkiksi erilaisissa kuvataide- ja musiikkihetkissä. Teemoillamme haluamme antaa lapsille hyvän pohjan kouluenglannin oppimiselle, sekä taiteen kautta keinoja ilmaista ja toteuttaa itseään. Teemat kulkevat hyvin käsi kädessä toisiaan tukien.

Ulkoilumme tapahtuu jokapäiväisinä retkinä kaupungin eri puistoihin, esimerkiksi Keskustan puistoon ja Kaalisaareen. Valinnanvaraa ulkoiluhetkiin siis riittää. Lisäksi lyhyet etäisyydet Hopun urheilupuistoon sekä Marttilan koululle liikuntasaliin mahdollistavat meille useita eri liikuntamuotoja.

Päiväkotimme on hyvin kodinomainen ja tiivis yhteisö. Perheet tulevat nopeasti keskenään tutuiksi. Päiväkodissamme vakiintunut pienryhmätoiminta on päivittäistä, joten lapset tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi paremmin pienemmässä ryhmässä. Lasten ja vanhempien aito kohtaaminen ja kuunteleminen näkyvät päivittäin käydyissä keskusteluissa. Avainsanojamme kasvatuksessa ovat lapsilähtöisyys, osallisuus ja positiivisuus. Kunnioitamme jokaisen lapsen ainutlaatuisuutta ja yksilöllisyyttä, sekä kannustamme lapsen luontaista oppimisen intoa.

Vanhempien palautteita päiväkodista

”Arvostan päiväkodissa pysyvyyttä, ystävällistä henkilökuntaa, monipuolisuutta toiminnassa ja ulkoilua.”

”Arvostan molemminpuolista rehellisyyttä asioissa sekä hyvää tiedonkulkua.”

”Toiminta tuntuu hyvin suunnitellulta ja koen että lapseni kohdataan yksilönä. Monipuolinen taitojen opetteleminen on hieno asia. Ulkoilu on tärkeää ja lapseni nauttii päivittäisistä ulkoleikeistä ja toiminnasta.”

Touhula Sastamala

Kieli, Taide
Ma–pe klo 7–16.30

Mikäli lapsen hoitoajan tarve on yllä olevaa aukioloaikaa laajempi, keskustelettehan asiasta hakuvaiheessa päiväkodin johtajan kanssa.

Otathan yhteyttä päiväkodin johtajaan seuraavissa asioissa:

• asiakaspaikat
• palvelusopimus ja siihen liittyvät muutokset
• laskutukseen liittyvät kysymykset
• asiakaspalautteet ja kirjalliset muistutukset toiminnan kehittämiseksi

Rosanna Heinonen Päiväkodin johtaja

Palvelusopimukset

Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen lisäksi tarjoamme erilaisia joustavia hoitoaikaratkaisuja perheiden erilaisiin tarpeisiin. Osa-aikaisia asiakaspaikkoja on kuitenkin rajoitettu määrä, joten tiedustele tilannetta suoraan päiväkodin johtajalta.

Tietoa asiakasmaksuista

Varhaiskasvatuspaikan hinta koostuu asiakasmaksusta ja Sastamalan kaupungin myöntämästä palvelusetelin omavastuuosuudesta. Asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoidon tarve. Päiväkotimme asiakasmaksut ovat samat kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Päiväkotimme asiakasmaksut ovat enimmillään

• Kokoaikainen varhaiskasvatus: 295 € / kk
• Osa-aikainen varhaiskasvatus,
17 pv / kk: 239 € / kk
• Osa-aikainen varhaiskasvatus,
13 pv / kk: 183 € / kk
• Osa-aikainen varhaiskasvatus,
9 pv / kk: 126 € / kk

 • Kokopäiväsopimus
 • Osaviikkosopimus

  Kokopäivähoito, 17 pv / kk
  Kokopäivähoito, 13 pv / kk
  Kokopäivähoito, 9 pv /kk

 • Sisaralennus

  Palvelusetelin osoittama

Hae varhaiskasvatukseen

Varmista paikkasi Touhulassa. Täytämme asiakaspaikat hakujärjestyksessä.

Näin hakuprosessi etenee:

 1. Täytä hakemus / hakemukset, muistathan että jokaiseen päiväkotiin pitää täyttää oma hakemus.
 2. Touhulasta ollaan sinuun yhteydessä viikon sisällä hakemuksen jättämisestä ja useimmissa tapauksissa voimme varmistaa asiakaspaikan heti.

Päiväkodissamme on käytössä Sastamalan kaupungin palveluseteli ja tulojen mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Perhe toimittaa tulotiedot tarvittaessa suoraan Sastamalan kaupungin varhaiskasvatustoimistoon.

Ryhmämme

Touhulassa toimitaan päivän aikana pienryhmissä. Pienryhmissä jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Myös kasvattajalla on mahdollisuus olla aidosti läsnä ja vastata lapsen tarpeisiin.

Lapsen arkeen liittyvissä asioissa otathan yhteyttä päiväkotiin ensisijaisesti TouGo-sovelluksen kautta.

Päiväkodin kumppaniyhteistyö

Touhulassa kumppanitoiminnan ytimessä ovat oppimisen ilo, halu tehdä hyvää, sekä perheiden arjen helpottaminen. Touhula-päiväkodit tekevät yhteistyötä useiden kumppanien kanssa.

 • Kide Science -oppien mukainen toiminta

  Kide Science -opit ovat pienten lasten tiedekasvatusta. Kide Science -tiedeoppien mukaisessa toiminnassa arjen ihmeellisiin ilmiöihin tutustutaan itse tutkien, kokeillen ja havainnoiden. Painotamme toiminnassa leikillistä oppimista, tarinoita ja draamaa.

  Toiminta perustuu Helsingin yliopistossa kehitettyyn Vartiaisen tiedekasvatusmalliin. Tiedekasvatus näkyy varhaiskasvatuksen kaikilla osa-alueilla perushoitotoimista ohjattuihin tiedetuokioihin. Lapset oppivat havainnoimaan ja tutkimaan luonnontieteiden ilmiöitä omassa ympäristössään ja niihin liittyvien käsitteiden käyttöä arjessa. Luonnontieteitä lähestytään lapsilähtöisesti leikillisen ja tutkivan pedagogiikan kautta.