1. Päiväkodit
 2. Espoo
 3. Touhula Innopoli International

Touhula Innopoli International, Espoo

Sirpa Lassila Päiväkodin johtaja

Touhula Innopoli International on englanninkielinen päiväkoti Otaniemessä. Päiväkoti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien äärellä lähellä Technopolis-yrityspuistoa ja Aalto-yliopistoa. Päiväkoti tarjoaa turvallisen ympäristön, jossa lapsi saa rauhassa kasvaa, leikkiä ja kehittyä. Tarjoamme varhaiskasvatuksen lisäksi myös esiopetusta.

Päiväkodin käyttökieli on englanti, jota osa lapsista puhuu äidinkielenään. Haluamme tarjota laadukasta englanninkielistä varhaiskasvatusta sekä heille, että toisena kielenään englantia puhuville lapsille. Kielellisen ilmaisun kehittäminen onkin osa jokapäiväistä toimintaamme.

Monikulttuurisessa päiväkodissa kunnioitamme jokaisen perheen omaa kulttuuriperintöä ja juhlimme eri kulttuureista tulevien lasten juhlapyhiä. Päiväkotimme noudattaa kuitenkin suomalaista varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Touhula Innopoli International on perhelähtöinen päiväkoti, jossa jokainen lapsi saa kokea olevansa rakastettu. Meillä kasvaa uteliaita, empaattisia ja hyvinvoivia maailmankansalaisia.

Voit seurata päiväkotimme touhuja myös Facebookissa.

 

Tutustu myös muihin Touhulan päiväkoteihin Espoossa.

Touhula Innopoli International

Kieli
Ma–pe klo 7.30–17.30

Otathan yhteyttä päiväkodin johtajaan seuraavissa asioissa:

• asiakaspaikat
• palvelusopimus ja siihen liittyvät muutokset
• laskutukseen liittyvät kysymykset
• asiakaspalautteet ja kirjalliset muistutukset toiminnan kehittämiseksi

Sirpa Lassila Päiväkodin johtaja

Palvelusopimukset

Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen lisäksi tarjoamme erilaisia joustavia hoitoaikaratkaisuja perheiden erilaisiin tarpeisiin. Osa-aikaisia asiakaspaikkoja on kuitenkin rajoitettu määrä, joten tiedustele tilannetta suoraan päiväkodin johtajalta.

Palveluseteli ja asiakasmaksut

Espoon Touhula-päiväkodit ottavat käyttöön palvelusetelin 1.8.2021 alkaen. Palveluseteli on tulosidonnainen ja asiakasmaksun suuruuteen vaikuttaa myös lapsen hoitoaika sekä perheen koko.

1.8.2021 alkaen päiväkotimme asiakasmaksut ovat

• Kokoaikainen varhaiskasvatus,
yli 25 h/vko: 50–338 € / kk
• Osa-aikainen varhaiskasvatus,
enintään 25 h/vko: 50–223 € / kk
• Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus,
enintään 25 h/vko: 50–223 € / kk

 • Hoitoaikaperusteinen sopimus

  • Kokoaikainen varhaiskasvatus, yli 25 h/vko
  • Osa-aikainen varhaiskasvatus, enintään 25 h/vko

 • Esiopetus
 • Esiopetus + varhaiskasvatus

  • Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, enintään 25 h/vko

Hae varhaiskasvatukseen

Varmista paikkasi Touhulassa. Täytämme asiakaspaikat hakujärjestyksessä.

Näin hakuprosessi etenee:

 1. Täytä hakemus / hakemukset, muistathan että jokaiseen päiväkotiin pitää täyttää oma hakemus.
 2. Touhulasta ollaan sinuun yhteydessä viikon sisällä hakemuksen jättämisestä ja useimmissa tapauksissa voimme varmistaa asiakaspaikan heti.

Päiväkodissamme on käytössä 1.8.2021 alkaen Espoon kaupungin palveluseteli ja tulojen mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Perhe toimittaa tulotiedot tarvittaessa suoraan Espoon kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin.

Ryhmämme

Touhulassa toimitaan päivän aikana pienryhmissä. Pienryhmissä jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Myös kasvattajalla on mahdollisuus olla aidosti läsnä ja vastata lapsen tarpeisiin.

Lapsen arkeen liittyvissä asioissa otathan yhteyttä päiväkotiin ensisijaisesti TouGo-sovelluksen kautta.

Päiväkodin kumppaniyhteistyö

Touhulassa kumppanitoiminnan ytimessä ovat oppimisen ilo, halu tehdä hyvää, sekä perheiden arjen helpottaminen. Touhula-päiväkodit tekevät yhteistyötä useiden kumppanien kanssa.

 • Moomin Language School -oppimissovellus

  Moomin Language School -sovelluksella lapset saavat tehdä päivittäin 5-15 minuutin verran kielenopetuksen ammattilaisten suunnittelemia, leikkisiä harjoituksia, jotka kehittävät kaikkia kielenoppimisen alueita. Sovelluksen jokainen yksityiskohta on tarkoin mietitty tukemaan oppimista.

  Opettajat voivat sovittaa joustavia leikkituokiosuunnitelmia oman ryhmän tarpeisiin. Moomin Language School -sovellus myös seuraa jokaisen lapsen oppimista reaaliaikaisissa raporteissa, joihin on pääsy sekä opettajalla että vanhemmilla.

 • Kide Science -oppien mukainen toiminta

  Kide Science -opit ovat pienten lasten tiedekasvatusta. Kide Science -tiedeoppien mukaisessa toiminnassa arjen ihmeellisiin ilmiöihin tutustutaan itse tutkien, kokeillen ja havainnoiden. Painotamme toiminnassa leikillistä oppimista, tarinoita ja draamaa.

  Toiminta perustuu Helsingin yliopistossa kehitettyyn Vartiaisen tiedekasvatusmalliin. Tiedekasvatus näkyy varhaiskasvatuksen kaikilla osa-alueilla perushoitotoimista ohjattuihin tiedetuokioihin. Lapset oppivat havainnoimaan ja tutkimaan luonnontieteiden ilmiöitä omassa ympäristössään ja niihin liittyvien käsitteiden käyttöä arjessa. Luonnontieteitä lähestytään lapsilähtöisesti leikillisen ja tutkivan pedagogiikan kautta.