Päiväkodit Seinäjoella

  • Touhula Otsontähti

    Liikunta, Taide
    Mesikämmen 4, 60510 Seinäjoki

Touhula-päiväkodit Seinäjoella

Seinäjoella sijaitsee yksi Touhula-päiväkoti, joka toteuttaa toiminnassaan taide- ja liikuntateemaa. 

Taidepäiväkodit

Haluamme tuoda taidepäiväkodeissamme erilaiset ilmaisun muodot ja taiteenalat osaksi lapsen arkea. Lapsi pääsee toteuttamaan ja ilmaiseen itseään kehollisesti, kuvallisesti, musiikillisesti ja sanallisesti. Ilmaiseminen ja kokeminen edistävät oppimista, taitoja toimia yhdessä ja myönteisempää minäkuvaa. Onnistumisten ilon kautta lapset saavat valmiuksia ymmärtää ympärillä olevaa maailmaa.

Liikuntapäiväkodit

Touhulan liikuntapäiväkodeissa lapset liikkuvat päivän aikana aktiivisesti vähintään kaksi tuntia. Liikkuminen tuodaan osaksi päiväkodin jokapäiväisiä toimia, ja lapsia kannustetaan myös omatoimiseen liikuntaan sekä leikkiin. Lasten kanssa puhutaan liikunnan tärkeydestä luoden hyvää suhdetta omaa terveyttä ja hyvinvointia kohtaan.

  • Touhula Otsontähti

    Touhula Otsontähti on Karhuvuoressa sijaitseva hirsipäiväkoti, jossa toimii yhteensä kuusi lapsiryhmää. Otsontähden taide- ja liikuntapainotteisessa toiminnassa annetaan tilaa ja mahdollisuuksia lapsien omille aloitteille. Pienryhmätoiminta mahdollistaa turvallisen aloituksen päiväkodissa. Henkilöstön osaamiseen ja tilojen laatuun on kiinnitetty huomiota toiminnan alusta lähtien. Päiväkodin lämmin ilmapiiri kannustaa lapsia ymmärtämään ja tutkimaan ympäröivää maailmaa.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen Seinäjoen Touhula-päiväkodista tapahtuu Touhula Otsontähden nettisivuilta löytyvän hakemuslomakkeen kautta. Touhulasta otetaan yhteyttä sinuun viikon sisällä hakemuksen vastaanottamisesta. Halutessasi voit kysyä lisätietoja hakuprosessista ja päiväkodin toiminnasta päiväkodin johtajalta, jonka yhteystiedot löydät myös päiväkodin sivuilta. Jättämäsi hakemus ei vielä sido päiväkodissa aloittamiseen, eli voit halutessasi käydä tutustumiskäynnillä päiväkodissa ennen sopimuksen tekemistä.

Seinäjoen kaupungin palveluseteli

Touhula-päiväkodista hoitopaikkaa hakevan on mahdollista saada avustuksena Seinäjoen kaupungin palveluseteli. Kun varhaiskasvatuksen aloittamisesta Touhulassa on sovittu, palveluseteliä haetaan jättämällä hakemus yhdessä varhaiskasvatushakemuksen kanssa Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatustoimistoon. Perheen tulot ja hoidon tarve vaikuttavat palvelusetelin arvoon.