Päiväkodit Helsingissä

Touhula-päiväkodit Helsingissä

Helsingissä sijaitsee yhteensä neljä Touhula-päiväkotia, jotka keskittyvät kieli- ja liikuntateemoihin. Helsingin Touhula-päiväkodit sijaitsevat eri puolilla kaupunkia, joten perheiden tarpeisiin löytyy sijainniltaan erilaisia päiväkoteja laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestämiseksi.

Helsingin kielipäiväkodit

Helsingissä toimii yksi kieliteemainen päiväkoti; HEI Schools -pedagogiaa toteuttava HEI Ruoholahti – nimensä mukaisesti Ruoholahdessa. Kieliteemaisissa päiväkodeissa lapset pääsevät kehittämään vuorovaikutustaitojaan monipuolisesti lukuhetkien, lorujen ja erilaisten leikkien kautta. Näin lapset pääsevät nauttimaan monipuolisesti kielellisistä rikkauksista. Kielipäiväkotien arjessa näkyvät kiireettömät keskusteluhetket lasten kanssa, lukutuokiot sekä tarinoiden kerronta. Näiden keinojen avulla lapset voivat pohtia sanojen ja tekstin merkitystä. 

Helsingin liikuntapäiväkodit

Helsingissä toimii kolme Touhulan liikuntapäiväkotia; Kivikossa sijaitseva Touhula Kivitasku, hyvien kulkuyhteyksien päässä Kannelmäestä, Malminkartanosta sekä Pohjois-Haagasta sijaitseva Touhula Lassila sekä Touhula Puistola. Liikuntateemaisissa päiväkodeissa liikunta on läsnä kaikilla oppimisen alueilla. Liikuntapäiväkodeissa lapset pääsevät ilmaisemaan itseään, kokeilemaan omia rajojaan sekä kokemaan onnistumisen elämyksiä päivittäin eri tavoin liikkumalla.

Kielipäiväkodit

Kieliteemainen päiväkoti Helsingissä on HEI Schools -pedagogiaa toteuttava HEI Ruoholahti, jossa lapset pääsevät nauttimaan monipuolisesti kielellisistä rikkauksista.

 • HEI Ruoholahti

  HEI Ruoholahti on kansainvälinen, kaksikielinen päiväkoti (FIN-ENG), joka sijaitsee Helsingin Ruoholahdessa. HEI Ruoholahti tarjoaa korkealuokkaista varhaiskasvatusta sekä esiopetusta, joka on suunniteltu keskittymään luovaan kielelliseen oppimiseen sekä sosiaalis-emotionaalisiin kykyihin. HEI Ruoholahti on ensimmäinen kansainväliseen HEI Schools -konseptiin kuuluva päiväkoti Suomessa. Konsepti perustuu suomalaisen varhaiskasvatuksen huippuosaamiseen, jossa kaiken toiminnan keskiössä ovat luovuus sekä sosiaalis-emotionaalisten taitojen harjoittelu. Konsepti on luotu yhdessä Helsingin yliopiston kanssa ja siihen kuuluu viikoittainen kommunikaatio muiden HEI Schools -päiväkotien kanssa. Päiväkotiin on hyvät kulkuyhteydet, sillä se sijaitsee Ruoholahden metroaseman välittömässä läheisyydessä. Lisäksi päiväkodin tiloissa noudatetaan HEI-konseptin ohjenuoria; tilat ovat valoisat ja riittävän tilavat luovuuden toteuttamiseen sekä oppimisen tukemiseen. HEI Ruoholahdessa lapset pääsevät retkeilemään joka viikko monipuolisesti erilaisissa retkikohteissa kuten puistoissa, rannoilla sekä erilaisissa kulttuurikohteissa. Päiväkodin henkilökunnasta löytyy sekä suomea että englantia puhuvia kasvattajia, jotka puhuvat lapsille omaa kieltänsä kaikissa päivän toiminnoissa. Lisäksi henkilökunnalta löytyy erityisosaamista liikunnan, musiikin sekä taiteen osa-alueilta.

Liikuntapäiväkodit

Helsingissä toimii tällä hetkellä kolme liikuntapäiväkotia: Touhula Kivitasku, Touhula Lassila sekä Touhula Puistola.

 • Touhula Kivitasku

  Kivikossa sijaitseva Touhula Kivitasku on aloittanut toimintansa tammikuussa 2019. Päiväkoti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä, ja liikuntateemansa ansiosta tarjoaa lapsille monipuolisesti mahdollisuuksia erilaisiin liikunnallisiin aktiviteetteihin kuten pallopeleihin sekä erilaisiin retkiin lähiympäristössä. Touhula Kivitaskussa liikunta on läsnä kaikissa oppimisalueissa, ja lapsille tarjotaan monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia kokeilla omia rajojaan sekä onnistua liikunnan parissa.

 • Touhula Lassila

  Touhula Lassila on Lassilan kaupunginosassa, Leiviskätiellä sijaitseva liikuntapainotteinen Touhula-päiväkoti, jossa lapsia kannustetaan luontaiseen liikkumiseen päivittäin. Touhula Lassila sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä esimerkiksi Kannelmäestä, Malminkartanolta sekä Pohjois-Haagasta.

 • Touhula Puistola

  Tammikuussa 2019 avattu Touhula Puistola on liikuntapäiväkoti, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Puistolassa. Päiväkodin arki on aktiivista, ja tarjoaa lapsille mahdollisuudet luontaiseen liikkumiseen niin sisällä kuin ulkona. Touhula Puistolassa kasvaa iloisia, liikunnan riemua ja reippaita ja terveellisiä elämäntapoja hyödyntäviä ikiliikkujia.

Päiväkodin valinta

Usein päiväkodin valinnassa tärkeimpänä valintaperusteena toimii päiväkodin sijainti, jotta lapsen kuljettaminen hoitoon olisi mahdollisimman helppoa. Yleensä päiväkodin toivotaan sijaitsevan joko perheen kodin tai vanhempien työpaikan läheisyydessä. Helsingissä sijaitsee yhteensä kymmenen Touhula-päiväkotia eri puolilla kaupunkia, joten jokaisen perheen tarpeisiin löytyy varmasti sijainniltaan miellyttävä Touhula-päiväkoti. Touhula-päiväkodit tarjoavat lapselle laadukasta, lapsen ikätason kehitykseen sopivaa ja sitä tukevaa varhaiskasvatusta jonka tavoitteena on tarjota lapselle turvallinen ympäristö monipuolisen oppimisen ja kehittymisen tueksi. Touhulaan on mahdollista tulla tutustumiskäynnille ennen lopullista hoitopaikan valintaa. Jokaisen Touhula-päiväkodin omilta sivuilta löytyy kyseisen päiväkodin johtajan yhteystiedot, mitä kautta pääsee varaamaan ajan tutustumiskäynnille.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Helsingissä on tarjolla monipuolisesti lapsen kehitystä sekä oppimista edistävää, monimuotoista varhaiskasvatusta, jonka tavoitteena on edistää lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen sekä tukea lapsen oppimista. Varhaiskasvatuspaikan hakeminen Touhula-päiväkodista onnistuu helposti ja nopeasti verkossa täytettävän lomakkeen avulla, ja paikkaa voit hakea milloin tahansa! Päiväkotipaikan hakeminen onnistuu myös kätevästi olemalla suoraan yhteydessä päiväkodin johtajaan. Päiväkodista ollaan yhteydessä viikon sisällä hakemuksen vastaanottamisesta, ja useimmissa tapauksissa päivähoitopaikan varmistaminen sekä hoidon aloittaminen on mahdollista heti. Verkossa tehty hakemus ei ole kuitenkaan vielä sitova, joten voit rauhassa tutustua Touhula-päiväkoteihin ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Yksityisen hoidon tuki

Helsingissä on saatavissa yksityiseen päivähoitoon tarkoitettua Kelan yksityisen hoidon tukea. Yksityisen hoidon tuki koostuu lapsen varhaiskasvatusoikeuden määrittämästä hoitorahasta, mahdollisesta hoitolisästä, johon vaikuttavat perheen tulot sekä lapsen varhaiskasvatusoikeus sekä kotikunnasta riippuvasta mahdollisesta kuntalisästä.  Yksityisen päivähoidon tukea voit hakea helposti Kelan asiointipalvelun kautta. Lisätietoa voit hakea Kelan verkkosivuilta tai Touhula-päiväkodin johtajalta.

Tietoa Touhulasta

Touhula on yksityinen päiväkotiperhe, jonka tavoitteena on tarjota laadukasta varhaiskasvatusta sekä esiopetusta turvallisessa ja innostavassa ympäristössä. Touhulan keskeisiä arvoja ovat hyvinvointi, avoimuus, vastuullisuus sekä oppimisen ilo. Luomme yhdessä vanhempien kanssa lapselle vahvan perustan, johon hän voi maailmansa rakentaa. Näin lapselle taataan onnellinen lapsuus turvallisessa ympäristössä. Touhula-päiväkoteja löytyy monipuolisesti ympäri Suomea. Jokaisessa päiväkodissa toteutetaan teemaa, joka näkyy päiväkodin arjessa. Teemojen avulla tuetaan lasten itseilmaisua sekä itseymmärrystä. Erilaisten teemojen ansiosta Touhula-päiväkodeista löytyy varmasti jokaiselle lapselle ja jokaisen perheen arvoihin sopiva päiväkoti, joka toimii lapselle turvallisena oppimisympäristönä arkipäiväisessä elämässä. 

Touhulan arvot

Touhula-päiväkotien tavoitteena yhdessä vanhempien kanssa kasvattaa tämän päivän pienistä lapsista huomisen suuria aikuisia. Päiväkodin arvot kiteytyvät hyvinvointiin, avoimuuteen, vastuullisuuteen sekä oppimisen iloon. Lasten hyvinvoinnin toteutuminen arvossa on kaikkien Touhulalaisten vastuulla. Arki Touhula-päiväkodissa on ennakkoluulotonta, touhukasta, vastuullista ja avointa. Lasten hyvinvointia Touhula-päiväkodeissa tuetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla luottamuksellisiin vuorovaikutussuhteisiin, aktiiviseen liikkumiseen sekä terveelliseen ruokaan perustuvaa arkea. Myös vastuullisuus näkyy Touhulan arjessa; Touhulassa sitoudutaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen sekä vastuullisuuteen. Tämä näkyy käytännössä kohtaamisissa vanhempien sekä lasten kanssa, keskinäisessä vuorovaikutuksessa sekä siinä, miten Touhulassa kohdellaan ympäristöä. Oppimisen iloa Touhulassa tuetaan ohjaamalla lapsia oppimisen polulla sekä antamalla heille tilaa osallistua, keksiä, kehittyä sekä myös erehtyä ja yrittää uudelleen. Myös Touhulan henkilökunta sitoutuu oman työnsä ja osaamisensa kehittämiseen. Touhula-päiväkodeissa tapahtuva kasvatustyö lähtee aidosta välittämisestä.