Päiväkodit Helsingissä

 • HEI Jätkäsaari

  HEI Schools
  Livornonkatu 6, 00220 Helsinki
 • Touhula Hertsi

  Liikunta
  Linnanrakentajantie 2, 00880 Helsinki
 • Touhula Pasila

  Liikunta
  Maistraatinportti 2, 00240 Helsinki
 • Touhula Melkonkatu

  Liikunta
  Melkonkatu 22, 00210 Helsinki (käyntiosoite Itälahdenkatu 21)
 • Touhula Pitäjänmäki

  Liikunta
  Hiomotie 30, 00380 Helsinki, Finland
 • Touhula Histamiini

  Teema tulossa
  Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki, Suomi
 • Touhula Lempi

  Taide
  Hämeentie 9, 00530 Helsinki, Suomi
 • Touhula Puistola

  Liikunta
  Tenavatie 2, 00760 Helsinki
 • Touhula Kivitasku

  Liikunta
  Panosaukio 1, 00940 Helsinki
 • HEI Ruoholahti

  HEI Schools
  Selkämerenkatu 1, 00180 Helsinki
 • Touhula Keskuspuisto

  Taide
  Tenholantie 10 B, 00280 Helsinki, Suomi
 • Touhula StarLight

  Kieli
  Itälahdenkatu 2, 00210 Helsinki, Suomi
 • Touhula Ankkurinappi

  Taide
  Laivalahdenkaari 18 D, 00810 Helsinki, Suomi
 • Touhula Lassila

  Liikunta
  Leiviskätie 4, 00440 Helsinki, Suomi

Touhula-päiväkodit Helsingissä

Helsingissä sijaitsee yhteensä kymmenen Touhula-päiväkotia, jotka keskittyvät kieli-, liikunta- sekä taideteemoihin. Helsingin Touhula-päiväkoteihin on hyvät kulkuyhteydet eri puolilta kaupunkia, joten jokaisen perheen tarpeisiin löytyy varmasti sijainniltaan hyvä päiväkoti laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestämiseksi.

Helsingin kielipäiväkodit

Helsingissä toimii kaksi kieliteemaista päiväkotia; HEI Ruoholahti sekä Touhula StarLight Lauttasaaressa. Kieliteemaisissa Touhula-päiväkodeissa lapset pääsevät kehittämään vuorovaikutustaitojaan monipuolisesti lukuhetkien, lorujen ja erilaisten leikkien kautta. Näin lapset pääsevät nauttimaan monipuolisesti kielellisistä rikkauksista. Kielipäiväkotien arjessa näkyvät kiireettömät keskusteluhetket lasten kanssa, lukutuokiot sekä tarinoiden kerronta. Näiden keinojen avulla lapset voivat pohtia sanojen ja tekstin merkitystä. 

Helsingin liikuntapäiväkodit

Helsingissä toimii neljä Touhulan liikuntapäiväkotia; Touhula Lassila joka sijaitsee Lassilassa, hyvien kulkuyhteyksien päässä Kannelmäestä, Malminkartanosta sekä Pohjois-Haagasta, Touhula Puistola, Kivikossa sijaitseva Touhula Kivitasku sekä syksyllä 2019 avattava Touhula Pitäjänmäki. Liikuntateemaisissa päiväkodeissa liikunta on läsnä kaikilla oppimisen alueilla. Liikuntapäiväkodeissa lapset pääsevät ilmaisemaan itseään, kokeilemaan omia rajojaan sekä kokemaan onnistumisen elämyksiä päivittäin eri tavoin liikkumalla.

Helsingin taidepäiväkodit

Touhulan taidepäiväkodeissa lapset ilmaisevat itseään musiikillisen, kuvallisen, sanallisen sekä kehollisen ilmaisun kautta. Eri taiteenalat sekä ilmaisun muodot tuodaan monipuolisesti osaksi lasten arkea luovan, tutkimaan ja tulkitsemaan innostavan ympäristön luomiseksi. Taidepäiväkotien tavoitteena on kasvattaa elämänmyönteisiä, myötätuntoisia sekä rohkeita lapsia, joille vain mielikuvitus on rajana itsensä toteuttamiselle. Helsingissä sijaitsee kolme Touhulan taidepäiväkotia; Touhula Ankkurinappi Herttoniemenrannassa, Touhula Keskuspuisto Ruskeasuolla sekä Touhula Lempi Kalliossa.

Helsingin allergiapäiväkoti

Helsingin Meilahdessa sijaitseva Touhula Histamiini on erityisesti allergisten lasten tarpeisiin suunniteltu päiväkoti. Allergiapäiväkodin toiminnassa otetaan huomioon allergisten lasten tarpeita muun muassa sisäilmassa, rakennus-, toiminta ja leikkivälinemateriaaleissa. Päiväkoti siirtyi osaksi Touhulaa elokuussa 2019. 

Päiväkodin valinta

Usein päiväkodin valinnassa tärkeimpänä valintaperusteena toimii päiväkodin sijainti, jotta lapsen kuljettaminen hoitoon olisi mahdollisimman helppoa. Yleensä päiväkodin toivotaan sijaitsevan joko perheen kodin tai vanhempien työpaikan läheisyydessä. Helsingissä sijaitsee yhteensä kymmenen Touhula-päiväkotia eri puolilla kaupunkia, joten jokaisen perheen tarpeisiin löytyy varmasti sijainniltaan miellyttävä Touhula-päiväkoti. Touhula-päiväkodit tarjoavat lapselle laadukasta, lapsen ikätason kehitykseen sopivaa ja sitä tukevaa varhaiskasvatusta jonka tavoitteena on tarjota lapselle turvallinen ympäristö monipuolisen oppimisen ja kehittymisen tueksi. Touhulaan on mahdollista tulla tutustumiskäynnille ennen lopullista hoitopaikan valintaa. Jokaisen Touhula-päiväkodin omilta sivuilta löytyy kyseisen päiväkodin johtajan yhteystiedot, mitä kautta pääsee varaamaan ajan tutustumiskäynnille.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Helsingissä on tarjolla monipuolisesti lapsen kehitystä sekä oppimista edistävää, monimuotoista varhaiskasvatusta, jonka tavoitteena on edistää lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen sekä tukea lapsen oppimista. Varhaiskasvatuspaikan hakeminen Touhula-päiväkodista onnistuu helposti ja nopeasti verkossa täytettävän lomakkeen avulla, ja paikkaa voit hakea milloin tahansa! Päiväkotipaikan hakeminen onnistuu myös kätevästi olemalla suoraan yhteydessä päiväkodin johtajaan. Päiväkodista ollaan yhteydessä viikon sisällä hakemuksen vastaanottamisesta, ja useimmissa tapauksissa päivähoitopaikan varmistaminen sekä hoidon aloittaminen on mahdollista heti. Verkossa tehty hakemus ei ole kuitenkaan vielä sitova, joten voit rauhassa tutustua Touhula-päiväkoteihin ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Yksityisen hoidon tuki

Helsingissä on saatavissa yksityiseen päivähoitoon tarkoitettua Kelan yksityisen hoidon tukea. Yksityisen hoidon tuki koostuu lapsen varhaiskasvatusoikeuden määrittämästä hoitorahasta, mahdollisesta hoitolisästä, johon vaikuttavat perheen tulot sekä lapsen varhaiskasvatusoikeus sekä kotikunnasta riippuvasta mahdollisesta kuntalisästä.  Yksityisen päivähoidon tukea voit hakea helposti Kelan asiointipalvelun kautta. Lisätietoa voit hakea Kelan verkkosivuilta tai Touhula-päiväkodin johtajalta.

Helsingin päiväkodit teemoittain

Kielipäiväkodit

Kieliteemaisia päiväkoteja Helsingissä ovat HEI Schools -pedagogiikkaa toteuttava HEI Ruoholahti sekä englanninkielinen Touhula StarLight, joissa lapset pääsevät nauttimaan monipuolisesti kielellisistä rikkauksista.

 • HEI Ruoholahti

  HEI Ruoholahti on kansainvälinen, kaksikielinen päiväkoti (FIN-ENG), joka sijaitsee Helsingin Ruoholahdessa. HEI Ruoholahti tarjoaa korkealuokkaista varhaiskasvatusta sekä esiopetusta, joka on suunniteltu keskittymään luovaan kielelliseen oppimiseen sekä sosiaalis-emotionaalisiin kykyihin. HEI Ruoholahti on ensimmäinen kansainväliseen HEI Schools -konseptiin kuuluva päiväkoti Suomessa. Konsepti perustuu suomalaisen varhaiskasvatuksen huippuosaamiseen, jossa kaiken toiminnan keskiössä ovat luovuus sekä sosiaalis-emotionaalisten taitojen harjoittelu. Konsepti on luotu yhdessä Helsingin yliopiston kanssa ja siihen kuuluu viikoittainen kommunikaatio muiden HEI Schools -päiväkotien kanssa. Päiväkotiin on hyvät kulkuyhteydet, sillä se sijaitsee Ruoholahden metroaseman välittömässä läheisyydessä. Lisäksi päiväkodin tiloissa noudatetaan HEI-konseptin ohjenuoria; tilat ovat valoisat ja riittävän tilavat luovuuden toteuttamiseen sekä oppimisen tukemiseen. HEI Ruoholahdessa lapset pääsevät retkeilemään joka viikko monipuolisesti erilaisissa retkikohteissa kuten puistoissa, rannoilla sekä erilaisissa kulttuurikohteissa. Päiväkodin henkilökunnasta löytyy sekä suomea että englantia puhuvia kasvattajia, jotka puhuvat lapsille omaa kieltänsä kaikissa päivän toiminnoissa. Lisäksi henkilökunnalta löytyy erityisosaamista liikunnan, musiikin sekä taiteen osa-alueilta.

 • Touhula StarLight

  Touhula StarLight on Lauttasaaren Vattuniemessä toimiva englanninkielinen Touhula-päiväkoti. StarLight-kielipäiväkoti tarjoaa laadukkaan varhaiskasvatuksen lisäksi englanninkielistä esiopetusta. StarLight tarjoaa lapsille turvallisen ympäristön luontaiseen, leikin kautta tapahtuvaan oppimiseen.  Alle 3-vuotiaiden lasten kanssa kommunikoinnissa käytetään pääasiassa suomen kieltä, mutta englanti on arkipäiväisissä leikki- ja laulutuokioissa mukana. Yli kolmevuotiaita lapsia ohjataan pääasiassa englannin kielellä. Touhula Starlight sijaitsee kerrostalon alakerrassa Lauttasaaressa, minne on hyvät kulkuyhteydet. Päiväkodin kivijalassa sijaitsevat toimitilat on jaettu erikokoisiksi, eri toimintojen mukaan suunnitelluiksi tiloiksi, joissa onnistuvat helposti erilaiset päivittäiset toiminnot kuten liikunta, roolileikit, askartelu sekä aistitoiminnot. Touhula Starlight -päiväkoti tarjoaa myös lisämaksusta kerran viikossa International School of Musicin muskaritoimintaa ja iltaisin päiväkodin tiloissa järjestetään erilaisia Kide Science Club -tiedekerhoja, joilla lasten monipuolista oppimista voidaan lisämaksusta täydentää entisestään.

Liikuntapäiväkodit

Helsingissä toimii tällä hetkellä neljä liikuntapäiväkotia, Touhula Lassila, Touhula Puistola, Touhula Kivitasku sekä syyskuussa 2019 avattava Touhula Pitäjänmäki.

 • Touhula Lassila

  Touhula Lassila on Lassilan kaupunginosassa, Leiviskätiellä sijaitseva liikuntapainotteinen Touhula-päiväkoti, jossa lapsia kannustetaan luontaiseen liikkumiseen päivittäin. Touhula Lassila sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä esimerkiksi Kannelmäestä, Malminkartanolta sekä Pohjois-Haagasta.

 • Touhula Puistola

  Tammikuussa 2019 avattu Touhula Puistola on liikuntapäiväkoti, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Puistolassa. Päiväkodin arki on aktiivista, ja tarjoaa lapsille mahdollisuudet luontaiseen liikkumiseen niin sisällä kuin ulkona. Touhula Puistolassa kasvaa iloisia, liikunnan riemua ja reippaita ja terveellisiä elämäntapoja hyödyntäviä ikiliikkujia.

 • Touhula Kivitasku

  Kivikossa sijaitseva Touhula Kivitasku on aloittanut toimintansa tammikuussa 2019. Päiväkoti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä, ja liikuntateemansa ansiosta tarjoaa lapsille monipuolisesti mahdollisuuksia erilaisiin liikunnallisiin aktiviteetteihin kuten pallopeleihin sekä erilaisiin retkiin lähiympäristössä. Touhula Kivitaskussa liikunta on läsnä kaikissa oppimisalueissa, ja lapsille tarjotaan monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia kokeilla omia rajojaan sekä onnistua liikunnan parissa.

 • Touhula Pitäjänmäki

  Valimoon, Hiomotielle syyskuussa 2019 avattava Touhula Pitäjänmäki on neliryhmäinen liikuntapäiväkoti, joka tarjoaa lapsille virikkeellisen ympäristön täynnä liikettä. Lapsia innostetaan liikkumaan monipuolisesti pitkin päivää, ja he saavat kokea liikunnan iloa sekä onnistumisia erilaisten lajien parissa päivittäin. Touhula Pitäjänmäestä voit hakea päiväkotipaikkaa jo nyt.

Taidepäiväkodit

Touhulan taidepäiväkodeissa lapset ilmaisevat itseään musiikillisen, kuvallisen, sanallisen sekä kehollisen ilmaisun kautta. Eri taiteenalat sekä ilmaisun muodot tuodaan monipuolisesti osaksi lasten arkea luovan, tutkimaan ja tulkitsemaan innostavan ympäristön luomiseksi. Taidepäiväkotien tavoitteena on kasvattaa elämänmyönteisiä, myötätuntoisia sekä rohkeita lapsia, joille vain mielikuvitus on rajana itsensä toteuttamiselle. Helsingissä sijaitsee yhteensä kolme Touhula taidepäiväkotia.

 • Touhula Ankkurinappi

  Touhula Ankkurinappi on taidepäiväkoti, joka sijaitsee Herttoniemenrannassa Itäväylän varrella. Päiväkotiin on monestakin eri suunnasta erinomaiset kulkuyhteydet. Ympäristönä Herttoniemi on monipuolisesti seikkailuihin innostava. Touhula Ankkurinapissa lapset taiteilevat kahdessa pienryhmässä ja tutustuvat musiikin saloihin viikoittain ulkopuolisen musiikinopettajan pitämässä muskarissa. 

 • Touhula Keskuspuisto

  Ruskeasuolla Invalidisäätiön tiloissa toimiva Touhula Keskuspuisto on neliryhmäinen taidepäiväkoti, jossa monipuolinen kulttuuri sekä erilaiset taiteenalat ovat vahvasti mukana päiväkodin jokapäiväisessä arjessa. Luovassa ja kulttuurisesti rikkaassa ilmapiirissä sekä ympäristössä lapset innostuvat tutkimaan sekä tulkitsemaan ympäröivää maailmaa aivan uusilla tavoilla. Touhula Keskuspuisto toimii täysin remontoiduissa tiloissa, joista aukeaa pääsy Invalidisäätiön veistospuistoon. Lisäksi päiväkodin välittömässä läheisyydessä on monipuoliset ulkoilumaastot sekä Keskuspuiston reunamilla sijaitsevat leikkipuistot. Invalidisäätiön kiinteistössä toimiminen mahdollistaa myös lapsille sovittaessa käytettävissä olevan uima-altaan sekä rauhallisen, aidatun sisäpihan.

 • Touhula Lempi

  Kalliossa erinomaisten kulkuyhteyksien päässä sijaitseva, taideteemainen Touhula Lempi toimii rauhallisissa ja kodinomaisissa tiloissa. Päiväkodissa temmeltää kaksi lapsiryhmää, joita ohjaavat turvalliset aikuiset. Päiväkodin aikuiset luovat lapsille turvalliset, johdonmukaiset rajat ja toimivat aina sylinä ja lohtuna sitä tarvitseville. Touhula Lempi -päiväkodissa arki on aktiivista ja monipuolista, sekä täynnä erilaisia leikkejä, liikuntaa, tutkimista sekä taiteellista ilmaisua.

Allergiapäiväkoti

Helsingissä sijaitsee myös allergisten lasten tarpeisiin suunniteltu päiväkoti Touhula Histamiini. 

 • Touhula Histamiini

  Touhula Histamiini on erityisesti allergisten lasten tarpeisiin suunniteltu päiväkoti, joka sijaitsee Allergiatalossa, Helsingin Meilahdessa. Päiväkoti siirtyi osaksi Touhulaa elokuussa 2019, ja sen toiminnassa otetaan erityisesti huomioon allergisten lasten tarpeet esimerkiksi suodattamalla koko allergiataloon tuleva korvausilma sekä valitsemalla rakennus-, toiminta- ja leikkivälinemateriaaleissa materiaalit, jotka sopivat allergisille ja astmaattisille lapsille olemalla helppohoitoisia, hajusteettomia sekä pesunkestäviä.

Tietoa Touhulasta

Touhula on yksityinen päiväkotiperhe, jonka tavoitteena on tarjota laadukasta varhaiskasvatusta sekä esiopetusta turvallisessa ja innostavassa ympäristössä. Touhulan keskeisiä arvoja ovat hyvinvointi, avoimuus, vastuullisuus sekä oppimisen ilo. Luomme yhdessä vanhempien kanssa lapselle vahvan perustan, johon hän voi maailmansa rakentaa. Näin lapselle taataan onnellinen lapsuus turvallisessa ympäristössä. Touhula-päiväkoteja löytyy monipuolisesti ympäri Suomea. Jokaisessa päiväkodissa toteutetaan teemaa, joka näkyy päiväkodin arjessa. Teemojen avulla tuetaan lasten itseilmaisua sekä itseymmärrystä. Erilaisten teemojen ansiosta Touhula-päiväkodeista löytyy varmasti jokaiselle lapselle ja jokaisen perheen arvoihin sopiva päiväkoti, joka toimii lapselle turvallisena oppimisympäristönä arkipäiväisessä elämässä. 

Touhulan arvot

Touhula-päiväkotien tavoitteena yhdessä vanhempien kanssa kasvattaa tämän päivän pienistä lapsista huomisen suuria aikuisia. Päiväkodin arvot kiteytyvät hyvinvointiin, avoimuuteen, vastuullisuuteen sekä oppimisen iloon. Lasten hyvinvoinnin toteutuminen arvossa on kaikkien Touhulalaisten vastuulla. Arki Touhula-päiväkodissa on ennakkoluulotonta, touhukasta, vastuullista ja avointa. Lasten hyvinvointia Touhula-päiväkodeissa tuetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla luottamuksellisiin vuorovaikutussuhteisiin, aktiiviseen liikkumiseen sekä terveelliseen ruokaan perustuvaa arkea. Myös vastuullisuus näkyy Touhulan arjessa; Touhulassa sitoudutaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen sekä vastuullisuuteen. Tämä näkyy käytännössä kohtaamisissa vanhempien sekä lasten kanssa, keskinäisessä vuorovaikutuksessa sekä siinä, miten Touhulassa kohdellaan ympäristöä. Oppimisen iloa Touhulassa tuetaan ohjaamalla lapsia oppimisen polulla sekä antamalla heille tilaa osallistua, keksiä, kehittyä sekä myös erehtyä ja yrittää uudelleen. Myös Touhulan henkilökunta sitoutuu oman työnsä ja osaamisensa kehittämiseen. Touhula-päiväkodeissa tapahtuva kasvatustyö lähtee aidosta välittämisestä.