Takaisin postauksiin

Touhulassa käytössä Moomin Language School -oppimissovellus

Noin kymmenessä Touhula päiväkodissa aloitettiin viime syksynä Moomin Language School -sovelluksen kokeilu ja nyt sovelluksen käyttöä on laajennettu jo yli 30 päiväkotiin. Moomin Language School on sosiaalinen ja digitaalinen oppimisympäristö, jonka avulla kieltä opitaan sekä itsenäisesti pelaamalla peliä tableteilla että ryhmässä erilaisissa leikkituokioissa. Palvelu perustuu suomalaisten varhaiskasvatusasiantuntijoiden ja kieltenopettajien laatimaan neljän vuoden opetussuunnitelmaan, jonka teemat ovat lapsen arkea mukailevia.

Tutkimusten mukaan paras aika oppia uusi kieli on alle kouluikäisenä, sillä silloin uudet tiedot karttuvat nopeasti ja lapsen luontainen kiinnostus kieliä kohtaan voidaan hyödyntää parhaiten. Kielitaidon lisäksi sovelluksen harjoitukset kehittävät lapsen luovuutta, muistia, matemaattista ajattelua ja sosiaalisia taitoja. Digitaalisuus motivoi lasta, lisää rohkeutta puhua ja nopeuttaa oppimista. Leikkituokioissa syvennetään digitaalisesti opittuja asioita ja rohkaistaan käyttämään uutta kieltä sosiaalisissa tilanteissa päiväkotikavereiden kanssa.

Sovellus tarjoaa uuden oppisisällön joka arkipäivä. Opetussuunnitelmassa edetään yksinkertaisista sanoista fraaseihin ja kielen monipuolisempaan käyttöön. Kielioppia opitaan puhumisen ja kuuntelemisen kautta. Moomin Language School -oppimissovellusta päivittäin käyttäessään (5-15 minuuttia) lapsi oppii keksimäärin 8-15 uutta sanaa viikossa. Päivittäinen käyttö sekä sanojen toistuvuus oppimissovelluksessa mahdollistavat nopean ja pysyvän oppimisen. Tablettia käytettäessä hyödynnetään samanaikaisesti useaa aistia, jolloin opitut asiat jäävät helpommin mieleen. Moomin Language School avaa kielen oppimiseen aivan uusia ovia, sillä se mahdollistaa vieraan kielen kuuntelun ja ääntämisen harjoittelun päivittäin.

Samankaltaisia postauksia