Takaisin postauksiin

Touhulan asiakkaat ovat tyytyväisiä päiväkotien laatuun

Touhula-päiväkodeissa mitataan säännöllisesti asiakasperheiden tyytyväisyyttä. Huhtikuussa 2018 toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä päiväkotimme saivat kokonaisarvosanan 4,32 (asteikko 1-5). Kokonaisarvosana oli lähes sama kuin syksyllä (4,38).

Kyselyyn vastasi 4 474 vanhempaa valtakunnallisesti. Olemme iloisia suuresta vastausmäärästä, sillä haluamme tuoda asiakkaiden toiveita entistäkin paremmin mukaan kehittämiseemme.

Asiakkaamme suosittelevat edelleen mielellään Touhulaa

Jatkoimme asiakastyytyväisyyskyselyssä Net Promoter Score® -asiakasuskollisuusmittarin käyttöä. Touhulan asiakkaiden suositteluhalukkuus on 51. Luku on hieman viime syksyistä alempi.

Olemme tyytyväisiä edelleen korkeaan suositteluhalukkuuden lukuun, mutta samalla olemme pyrkineet selvittämään syitä, jotka ovat saattaneet johtaa sen hienoiseen laskuun. Suuntaamme kehityshankkeet erityisesti yksiköihin, joissa suosittelu on ollut alhaisinta.

Touhulan asiakaskokemuksen kehittämisen keskiössä ovat jatkossa erityisesti tiedonkulun parantaminen ja avoimuuden lisääminen myös asiakkaille päin.

Touhulan henkilökunta on ystävällistä ja saa lapset liikkumaan

Parhaat asiakastyytyväisyyskyselyn arvosanat liittyvät ystävälliseen ja kohteliaaseen vanhempien kohtaamiseen (4,48) ja lasten viihtymiseen Touhulassa (4,42).

Lasten arki Touhulassa koetaan myös virikkeelliseksi (4,41) ja lupauksemme lasten riittävästä liikkumisesta koetaan toteutuvan hyvin (4,40). Siitä huolimatta pyrimme jatkossa näyttämään vieläkin paremmin vanhemmille, kuinka teemamme toteutuvat eri päiväkodeissamme.

Paras mahdollinen päiväkotikokemus

Me Touhulassa olemme kiinnostuneita sekä asiakkaidemme että henkilökuntamme mietteistä liittyen päiväkotiemme arkeen. Uskomme siihen, että paras mahdollinen päiväkotikokemus liittyy vahvasti päiväkodin henkilökunnan ja vanhempien väliseen suhteeseen. Siksi nostamme koko Touhulan kehityksen kohteiksi päiväkodin yhteydenpidon perheisiin (4,11) ja perheen sekä päiväkodin välisen yhteistyön kehittämisen (4,16). Jatkossa yhä keskeisemmässä roolissa yhteydenpidon osalta on oma TouGO-sovelluksemme. Tulemme kehittämään sitä eteenpäin, jotta se voi jatkossa tukea näitäkin puolia paremmin ja olla entistä luotettavampi väline vanhemmille.

Samankaltaisia postauksia