Takaisin postauksiin

Touhula ja Hoksaus yhteistyöhön

Touhula Varhaiskasvatus ja Hoksaus Science ovat sopineet yhteistyöstä. Valituissa Touhula-päiväkodeissa toteutetaan syksystä 2017 lähtien pienten lasten tiedekasvatusta. Menetelmä perustuu Helsingin yliopistossa kehitettyyn Vartiaisen tiedekasvatusmalliin. Tiedekasvatus on osa päiväkodin pedagogiikkaa ja näkyy varhaiskasvatuksen eri osa-alueilla – arjen askareista ohjattuihin tiedetuokioihin.

Hoksaus Science tuo leikillisen ja iloisen tiedeharrastuksen lähelle

Lapset oppivat havainnoimaan ja tutkimaan luonnontieteiden ilmiöitä omassa ympäristössään ja niihin liittyvien käsitteiden käyttöä arjessa. Luonnontieteitä lähestytään lapsilähtöisesti leikillisen ja tutkivan pedagogiikan kautta. Lue lisää: https://hoksaus.fi/

Touhulan tiloissa järjestetään myös Hoksaus-tiedekerhoja, jotka perustuvat samaan tiedekasvatusmalliin. Tiedekerho Hoksaus painottaa leikillistä oppimista, tarinoita ja draamaa. Kerhossa lapset tutustuvat arjen ihmeellisiin ilmiöihin itse tutkien, kokeillen ja havainnoiden. Jo nyt voi ilmoittautua syyskauden kerhoihin: https://hoksaus.fi/ilmoittaudu-tiedekerhoon/

 

 

 

Samankaltaisia postauksia