Takaisin postauksiin

Aluehallintoviraston tarkastus Touhula Varissuossa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI) yhdessä Turun kaupungin edustajien kanssa on tehnyt 6.3.2017 toiminnan tarkastuksen Touhula-päiväkoti Varissuossa. Tarkastuskertomuksessa on nostettu esille sallitun lapsimäärän ylittyminen ja henkilöstömitoitus tarkastushetkellä. Touhula laatii AVI:lle vastineen, jonka perusteella AVI tekee valvontapäätöksen, joka voi sisältää suosituksia tarkastuskertomuksessa havaittuihin seikkoihin.

AVIn tarkastuskertomuksessa mainitut seikat on Touhulassa otettu vakavasti ja tarkistettu sekä ryhdytty niiden pohjalta toimenpiteisiin. Korkealaatuisten varhaiskasvatuspalvelujen tarjoaminen on Touhulalle ensiarvoisen tärkeää.

Tarkastuspäivänä päiväkodissa oli läsnä 65 lasta ja 11 kasvattajaa sekä päiväkotiapulainen. Olemme tarkistaneet, että hoitajien määrä suhteessa lapsimäärään on siten ollut lainmukainen.

AVIn tarkastuskertomuksessa nostettiin esiin myös lapsimäärä suhteessa päiväkodin tilaan. Päiväkodin tilat on suunniteltu neljälle lapsiryhmälle. Neliryhmäisessä päiväkodissa saa tyypillisesti olla yhtä aikaa läsnä 62–76 lasta kunnasta ja lasten iästä riippuen. Päivähoitosopimuksia voi kuitenkin varhaiskasvatuslain mukaan olla enemmän, koska osa lapsista käyttää päivähoitoa osapäiväisesti ja osaviikkoisesti.

Touhula Varissuolla sopimuksia on 82 lapsesta, joista osa käyttää päivähoitoa osa-aikaisesti. Touhula Varissuossa voi terveystarkastajan lausunnon mukaan olla samanaikaisesti yhteensä 62 lasta. Tarkastuspäivänä lasten määrä suhteessa tiloihin ylittyi tilapäisesti kolmella lapsella.

Vuodesta 2016 lähtien yhä suurempi osa päiväkodin lapsista on osa-aikaisessa hoidossa, mikä asettaa uusia haasteita sen arvioimiselle, kuinka monta lasta kullakin hetkellä tarvitsee varhaiskasvatusta. Tulemme tarkentamaan lapsimäärän arviointia yhdessä perheiden kanssa.

AVIn mukaan tarkastuskäynnillä jäi epäselväksi, onko kaikille lapsille tehty lain edellyttämät varhaiskasvatussuunnitelmat. Kaikille vuonna 2016 tai aiemmin aloittaneille lapsille on tehty varhaiskasvatussuunnitelmat, joista toimitetaan dokumentit myös aluehallintovirastolle.

Touhula Varissuo toimii elokuussa 2015 käyttöön otetuissa tiloissa, jotka on rakennettu päiväkotitoimintaa varten. Touhula Varissuon asiakkaat ovat tutkitusti tyytyväisiä päiväkodin toimintaan: lokakuussa 2016 tehdyssä mittauksessa päiväkoti saa arvosanaksi 4,57 arviointiasteikolla 1–5.

Touhula-päiväkoti on nyt ja tulevaisuudessa turvallinen päivähoitopaikka lapselle. Touhulassa panostetaan jatkossakin laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, ammattitaitoiseen ja sitoutuneeseen henkilöstöön sekä vahvaan yrityskulttuuriin. Haluamme kehittää toimintaamme jatkossakin.

Lisätietoja Jari Mäki-Runsas, toimitusjohtaja, Touhula Varhaiskasvatus
+358 40 355 9277, jari.maki-runsas@touhula.fi

Samankaltaisia postauksia