Kummit ja kumppanit

Touhula tekee aktiivista yhteistyötä niin valtakunnallisten kuin paikallistenkin kumppanien ja kummien kanssa. Monipuoliset kumppanuudet rikastuttavat ja ilahduttavat toimintaamme sekä päiväkodin arjessa että sen ulkopuolellakin.

 • Olympiakomitea Luomassa lapsille entistä liikunnallisempia päiviä

  Luomassa lapsille entistä liikunnallisempia päiviä

  Touhulan ja Olympiakomitean yhteistyö keskittyy asiantuntijuuteen. Kaikki Touhulan päiväkodit ovat vuoden 2017 alusta alkaen olleet osa Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa, ja hyödyntävät arjessa ohjelman sisältöä sekä verkostoa lasten liikkeen lisäämiseksi päiväkotipäivän aikana.

  Olympiakomitea ja Touhulan kaikki päiväkodit kantavat yhdessä vastuuta lasten liikuttamisesta. Uudentyyppisen yhteistyön tavoitteena on edistää ja kehittää suomalaista liikunnallista varhaiskasvatusta.

  Yhteistyö tarkoittaa innostavien sisältöjen viemistä päiväkotien arkeen, jokapäiväisen liikkeen lisäämiseksi jokaiselle lapselle. Samalla syntyy uusia innovatiivisia sisältöjä koko suomalaisen liikunnallisen varhaiskasvatuksen edistämiseksi ja kehittämiseksi Suomessa.

  Lisätietoja: www.olympiakomitea.fi

 • Kide Science Tiede on lasten leikkiä!

  Tiede on lasten leikkiä!

  Kide Science painottaa oppimista mielikuvittelun ja tarinoinnin avulla. Arjen ihmeellisiin ilmiöihin tutustutaan ongelmanratkaisutilanteiden avulla itse tutkien, kokeillen ja havainnoiden.

  Touhulan arjessa toteutetaan pienten lasten tutkivaa oppimista. Malli perustuu Kide Sciencen perustajan FT Jenni Vartiaisen tutkimustyöhön Helsingin yliopistolla. Pedagoginen lähestymistapa nojautuu lasten ja opettajan yhdessä luomaan leikilliseen tilaan, jossa lapset leikkivät tutkijaa. Touhulan arjessa tiedekasvatus näkyy varhaiskasvatuksen kaikilla osa-alueilla perushoitotoimista ohjattuihin tiedetuokioihin. Lapset oppivat havainnoimaan ja tutkimaan luonnontieteiden ilmiöitä omassa ympäristössään ja niihin liittyvien käsitteiden käyttöä arjessa. Lapset tekevät tutkijan rooleissaan runsaasti yhteistyötä ja osallistuvat jaettuun tiedon tuottamiseen. Nämä kaikki kehittävät lapsen tieteellistä ajattelua sekä kiinnostusta luonnontieteisiin ja teknologiaan.

  Osassa Touhuloita järjestetään iltaisin myös Kide-tiedekerhoja, jotka perustuvat samaan tiedekasvatusmalliin.

 • Suomen Latu Luonnossa kotonaan -toiminta

  Luonnossa kotonaan -toiminta

  Suomen Ladun kriteerien mukaisissa Luonnossa kotonaan -ryhmissä korostuu leikki ja luonnossa liikkuminen, kiireetön yhdessäolo sekä yhdessä tekeminen. Touhulan päiväkotien Luonnossa kotonaan -ryhmät sitoutuvat ulkoilemaan useita tunteja päivässä ja retkeilemään lähiluonnossa vähintään kolme kertaa viikossa.

  Luonnossa kotonaan -toiminta käynnistyi elokuussa 2021 seuraavissa päiväkodeissa:

  Touhula Linnanmaa, Oulu
  Touhula TaikaVekara, Oulu
  Touhula Murto, Tyrnävä
  Touhula Helmiina, Ylivieska
  Touhula Villiina, Ylivieska

  Luonnossa kotonaan on Suomen Ladun vuodesta 1999 koordinoima toimintamuoto. Toiminta keskittyy varhaiskasvatuksessa ja koululaisten iltapäivätoiminnassa toteutettavaan luontoliikuntaan, sekä luonto- ja ympäristökasvatukseen.

  Lisätietoja toiminnasta pääset lukemaan Suomen Ladun sivuilta.

 • ISS Palvelut Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys

  Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys


  ISS Palvelut tuottavat asiakkailleen kokonaispalveluratkaisuja, jotka muodostuvat siivous-, kiinteistön ylläpito-, ruokailu- ja turvallisuuspalveluista sekä muista näihin liittyvistä tukipalveluista.

  Touhulalle ISS:n lupaus on olla luotettava, vastuullinen ja ammattitaitoinen kiinteistöpalvelukumppani, joka on mukana huolehtimassa arjen toimintojemme sujuvuudesta. Päiväkotiympäristössä työskentelevät ammattilaisemme ymmärtävät vastuunsa lasten oheiskasvattajina: näytämme esimerkkiä käyttäytymällä iloisesti ja kohteliaasti sekä tekemällä työmme hyvin ja oikeanlaisella ammattiylpeydellä.

  Lisätietoja: www.iss.fi

Paikallisista ja päiväkotikohtaisista kummiyhteistöistä löydät lisätietoa päiväkotien omilta sivuilta.