Kummit ja kumppanit

Touhula tekee aktiivista yhteistyötä niin valtakunnallisten kuin paikallistenkin kumppanien ja kummien kanssa. Monipuoliset kumppanuudet rikastuttavat ja ilahduttavat toimintaamme sekä päiväkodin arjessa että sen ulkopuolellakin.

 • Olympiakomitea Luomassa lapsille entistä liikunnallisempia päiviä

  Luomassa lapsille entistä liikunnallisempia päiviä

  Touhulan ja Olympiakomitean yhteistyö keskittyy asiantuntijuuteen. Kaikki Touhulan päiväkodit ovat vuoden 2017 alusta alkaen olleet osa Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa, ja hyödyntävät arjessa ohjelman sisältöä sekä verkostoa lasten liikkeen lisäämiseksi päiväkotipäivän aikana.

  Olympiakomitea ja Touhulan kaikki päiväkodit kantavat yhdessä vastuuta lasten liikuttamisesta. Uudentyyppisen yhteistyön tavoitteena on edistää ja kehittää suomalaista liikunnallista varhaiskasvatusta.

  Yhteistyö tarkoittaa innostavien sisältöjen viemistä päiväkotien arkeen, jokapäiväisen liikkeen lisäämiseksi jokaiselle lapselle. Samalla syntyy uusia innovatiivisia sisältöjä koko suomalaisen liikunnallisen varhaiskasvatuksen edistämiseksi ja kehittämiseksi Suomessa.

  Lisätietoja: www.olympiakomitea.fi

 • Kide Science Tiede on lasten leikkiä!

  Tiede on lasten leikkiä!

  Kide Science painottaa oppimista mielikuvittelun ja tarinoinnin avulla. Arjen ihmeellisiin ilmiöihin tutustutaan ongelmanratkaisutilanteiden avulla itse tutkien, kokeillen ja havainnoiden.

  Touhulan arjessa toteutetaan pienten lasten tutkivaa oppimista. Malli perustuu Kide Sciencen perustajan FT Jenni Vartiaisen tutkimustyöhön Helsingin yliopistolla. Pedagoginen lähestymistapa nojautuu lasten ja opettajan yhdessä luomaan leikilliseen tilaan, jossa lapset leikkivät tutkijaa. Touhulan arjessa tiedekasvatus näkyy varhaiskasvatuksen kaikilla osa-alueilla perushoitotoimista ohjattuihin tiedetuokioihin. Lapset oppivat havainnoimaan ja tutkimaan luonnontieteiden ilmiöitä omassa ympäristössään ja niihin liittyvien käsitteiden käyttöä arjessa. Lapset tekevät tutkijan rooleissaan runsaasti yhteistyötä ja osallistuvat jaettuun tiedon tuottamiseen. Nämä kaikki kehittävät lapsen tieteellistä ajattelua sekä kiinnostusta luonnontieteisiin ja teknologiaan.

  Osassa Touhuloita järjestetään iltaisin myös Kide-tiedekerhoja, jotka perustuvat samaan tiedekasvatusmalliin.

 • Suomen Latu Luonnossa kotonaan -toiminta

  Luonnossa kotonaan -toiminta

  Suomen Ladun kriteerien mukaisissa Luonnossa kotonaan -ryhmissä korostuu leikki ja luonnossa liikkuminen, kiireetön yhdessäolo sekä yhdessä tekeminen. Touhulan päiväkotien Luonnossa kotonaan -ryhmät sitoutuvat ulkoilemaan useita tunteja päivässä ja retkeilemään lähiluonnossa vähintään kolme kertaa viikossa.

  Luonnossa kotonaan -toiminta käynnistyi elokuussa 2021 seuraavissa päiväkodeissa:

  Touhula Linnanmaa, Oulu
  Touhula TaikaVekara, Oulu
  Touhula Murto, Tyrnävä
  Touhula Helmiina, Ylivieska
  Touhula Villiina, Ylivieska

  Luonnossa kotonaan on Suomen Ladun vuodesta 1999 koordinoima toimintamuoto. Toiminta keskittyy varhaiskasvatuksessa ja koululaisten iltapäivätoiminnassa toteutettavaan luontoliikuntaan, sekä luonto- ja ympäristökasvatukseen.

  Lisätietoja toiminnasta pääset lukemaan Suomen Ladun sivuilta.

 • ISS Palvelut Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys

  Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys


  ISS Palvelut tuottavat asiakkailleen kokonaispalveluratkaisuja, jotka muodostuvat siivous-, kiinteistön ylläpito-, ruokailu- ja turvallisuuspalveluista sekä muista näihin liittyvistä tukipalveluista.

  Touhulalle ISS:n lupaus on olla luotettava, vastuullinen ja ammattitaitoinen kiinteistöpalvelukumppani, joka on mukana huolehtimassa arjen toimintojemme sujuvuudesta. Päiväkotiympäristössä työskentelevät ammattilaisemme ymmärtävät vastuunsa lasten oheiskasvattajina: näytämme esimerkkiä käyttäytymällä iloisesti ja kohteliaasti sekä tekemällä työmme hyvin ja oikeanlaisella ammattiylpeydellä.

  Lisätietoja: www.iss.fi

 • HEI Schools Suomalaista varhaiskasvatusta ympäri maailman

  Suomalaista varhaiskasvatusta ympäri maailman

  HEI Schools (Helsinki International Schools) on Suomesta lähtöisin oleva kansainvälinen päiväkotikonsepti, joka perustuu suomalaisen varhaiskasvatuksen huippuosaamiseen. Toiminnassa ovat vahvassa roolissa luovuus sekä sosiaalis-emotionaalisten taitojen harjoittelu, ja tutkimuspohjainen konsepti on luotu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Kaikki HEI Schools -päiväkodit muodostavat yhdessä kansainvälisen ”HEI Familyn”, joka yhdistää lapsia ympäri maailman. HEI Schools -päiväkotien tilasuunnittelu ja konsepti ovat kummatkin palkittu myös ”Vuoden huiput 2017” -palkinnoilla.

 • Moomin Language School Hauskempaa oppimista lasten ehdoilla

  Hauskempaa oppimista lasten ehdoilla

  Vieraan kielen oppiminen lapsena on mahdollisuus, jonka positiiviset vaikutukset ulottuvat läpi koko elämän. Parhaiten lapset oppivat uusia kieliä alle kouluikäisenä, sillä silloin uudet tiedot karttuvat nopeasti ja lapsi on luontaisesti kiinnostunut kielistä.

  Digitaalinen Moomin Language School -oppimisympäristö auttaa lapsia oppimaan uuden kielen ilon ja leikin kautta. Panostamme myönteiseen ja kannustavaan ilmapiiriin, jossa lapselle syntyisi rohkeus, kiinnostus ja uteliaisuus vierasta kieltä kohtaan. Rohkaisemalla lasta kokeilemaan ja käyttämään vierasta kieltä, vahvistamme myös hänen kielellistä identiteettiä.

  Varhainen kieltenoppiminen luo vahvan pohjan kaikelle oppimiselle

  Varhainen kieltenoppiminen parantaa keskittymiskykyä, ennaltaehkäisee oppimisvaikeuksia, nopeuttaa uusien asioiden oppimista. Vieraan kielen käyttö integroidaan kaikkiin oppimisalueisiin. Positiiviset vaikutukset näkyvät lisäksi äidinkielen luku-, puhe- ja kirjoitustaidoissa sekä sosiaalisissa valmiuksissa.

  Viisi minuuttia päivässä riittää

  Moomin Language School -oppimissovellus on osa päiväkodin arkea. Kielitaidon lisäksi harjoitukset kehittävät lapsen luovuutta, muistia, matemaattista ajattelua ja sosiaalisia taitoja. Digitaalisuus motivoi lasta, lisää rohkeutta puhua ja nopeuttaa oppimista. Oppimiseen menee päivittäin vain 5–15 minuuttia, lapsen jaksamisen ja iän mukaan. Jokaisen lapsen oppimista voidaan seurata reaaliajassa.

  Lisätietoja: https://moominls.fi

Paikallisista ja päiväkotikohtaisista kummiyhteistöistä löydät lisätietoa päiväkotien omilta sivuilta.